Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Immaterielle rettigheter og verdier (IPR): Onsagers hjelper deg

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Samarbeidsavtalen med Onsagers skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle verdier og rettigheter, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

De største verdiene i mange bedrifter i dag er kompetansen de ansatte sitter på, bedriftenes varemerker og de tekniske løsningene som utvikles. Paradokset er at bedrifter bruker mer ressurser på fysisk sikkerhet, enn å sikre sine immaterielle verdier (IP). NHO og Onsagers har derfor satt seg som mål å øke kunnskapsnivået blant norske bedrifter.

NHO-medlemsfordeler

  • Gratis IP-sjekk av din bedrift eller prosjekt som innebærer at du får en forenklet gjennomgang av bedriften for å identifisere mulige immaterielle verdier (IP).
  • Gratis første møte med Onsagers
  • Gode rabatter på Onsagers faste priser
  • Standard IPR-kurs til gunstige priser
  • Nyttige digitale IP-portaler for økt tilgjengelighet

Patent: Sikrer beskyttelse av unike tekniske løsninger
Varemerke: Sikrer investeringer i merkevarer og produkter
Design: Sikrer beskyttelse av unike design
Kunnskap: Strategier for sikring av bedriftshemmeligheter og kritisk kompetanse

Les mer og og prøv en av Onsagers digitale portaler (Onsagers IP-sjekk ™, Varemerkeportalen og Patentportalen)