Innhold

Lederhåndbok

Lederhåndboken er et viktig verktøy for å sikre enhetlig ledelse, samt for å gi mellomledere et godt verktøy i utøvelsen av sin lederrolle. Med NHOs digitale lederhåndbok får du enkel tilgang til informasjon og rutiner for å utøve dine lederoppgaver. Lederhåndboken er også et godt verktøy for gründere som er alene om lederrollen.

Priser og bestilling

Digitale håndbøker tegnes som et årsabonnement. Vi forhåndsfakturerer èn gang i året.
Minimum løpetid er gjeldende år. Prisene fastsettes ut fra antall årsverk i bedriften. 
Håndbøkene tilbys foreløpig kun til NHO-medlemmer.

Prøv lederhåndboken gratis i 30 dager

Du kan prøve lederhåndboken helt uforpliktende og kostnadsfritt i 30 dager før du bestemmer deg. Alt arbeid du gjør med å legge inn tekst kan du ta med videre hvis du velger å bestille produktet.

Start

Dette finner du ferdig informasjon om i lederhåndboken

Lederhåndboken gir svar på hva som er bedriftens retningslinjer, hvordan du sikrer etterlevelse
av sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, hvordan du som leder går frem i ulike saker
og hvordan du ivaretar likebehandling av alle ansatte.

 • Retningslinjer for arbeidsgivers styringsrett og personalpolitikk
 • Om lederrollen
 • Rekruttering
 • Medarbeideroppfølging
 • Oppfølging av syke – leders ansvar
 • Oppsigelse og avslutning av arbeidsforhold
 • Ferie
 • Permisjoner med og uten lønn
 • Lønn
 • Varsling og konflikter

Fordeler med håndboken

Våre håndbøker har en rekke fordeler som sparer bedriften din for både tid og penger.

 • Samle rutiner for oppfølging av dine ansatte og for rekruttering
 • Lett tilgjengelig for deg som leder og dine ledere
 • Enkel og rask å opprette
 • Ferdig utfylt informasjon som enkelt kan redigeres ved behov
 • Håndboken kan lastes ned som PDF
 • Godt verktøy for å bygge felles lederkultur i bedriften
 • Legg til egne dokumenter og lenker
 • Alltid oppdatert