Innhold

NHO Gründer

Vi åpner nå for at gründerbedrifter i etableringsfasen kan bli medlem i en landsforening og i NHO for kun 2000 kr i året.

Artikkel

Medlemskap i NHO Gründer

Vi åpner nå for at gründerbedrifter i etableringsfasen kan bli medlem i en landsforening og i NHO for kun 2000 kr i året.

Om NHO Gründer

Hva er NHO Gründer?

NHO Gründer er et tilbud til bedrifter i oppstartfasen om medlemsskap i NHO og tilhørende landsforening som er relevant for den type virksomhet gründerbedriften driver innenfor.

Hva får jeg som medlem av NHO Gründer?

Medlemskapet inkluderer:

  • Tilgang til alt innhold i vår digitale arbeidsgiverportal Arbinn.no. Her får du hjelp til å drive din bedrift gjennom maler, kontrakter, svar på spørsmål om jus og HMS og chat.
  • Rådgivere og fagpersoner i landsforeninger er tilgjengelig for deg.
  • Gode rabatterte avtaler innenfor blant annet pensjon, forsikring og advokathjelp.
  • Mulighet til å fremme synspunkter og delta i den politiske debatten.

Hva koster medlemskap i NHO Gründer?

Medlemskap i NHO Gründer koster kun kr 2000,- i året.

Hvem kan bli medlem i NHO Gründer?

Bedrifter må være i driftsår 0, 1 og 2 og ha under 7 millioner kroner i årlig omsetning.

Bedriften kan ved endt medlemskap i NHO Gründer fortsette i vanlig medlemskap. NHO kan avvise søknader om medlemskap.

Hva er en landsforening?

En landsforening er en organisasjon tilpasset enkeltbransjer eller bransjegrupperinger. Landsforeninger gir råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen. NHO har 16 landsforeninger, og som medlem i NHO er man også alltid medlem i en relevant landsforening. Eksempler på landsforening kan være Norsk Industri, NHO Reiseliv eller NHO mat og drikke. Du finner oversikt over alle landsforeninger her.