Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Templates in English

Redundancy, downsizing and lay-off

 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel / Notice of lay-off due to work shortage

  Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet, jf. Hovedavtalen § 7-4 nr.1.

 • Protokoll fra drøftingsmøte ved permittering - Minutes from consultation meeting — lay-offs

  Se veilederen i dokumentet for å fylle ut riktig.

 • Referat fra oppfølgingsmøte/Minutes from follow-up meeting

  Denne malen kan benyttes ved oppfølging av en arbeidstaker, f.eks. ved manglende prestasjon.

 • Skriftlig advarsel/Warning

  Dette er et utkast til skriftlig advarsel. Du må selv tilpasse dokumentet etter behov. Advarsel er et effektivt verktøy om man vil understreke for den ansatte at vedkommendes adferd ikke aksepteres.

 • Innkalling til drøftelsesmøte (oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold) / Summons to consultation meeting

  Bruk denne for å kalle inn arbeidstaker til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Referat fra drøftingsmøte (opphør av arbeidsforhold) / Minutes

  Bruk denne som referat eller protokoll fra drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold / dismissal with notice

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Protokoll fra forhandlingsmøte/Minutes from negotiation meeting

  Bruk denne når arbeidsgiver og arbeidstaker står i tvist og skal forhandle etter aml. § 17-3.

 • Avskjed / summary dismissal

  Avskjed er aktuelt blant annet ved grovt brudd på arbeidsavtalen.

 • Suspensjonsbrev / suspension letter

  Dette utkastet kan brukes når arbeidsgiver vil suspendere arbeidsforholdet til arbeidstaker. Se aml. §15-13.

HSE content (Health, safety and environment)

 • Employee survey
 • Form for use in appraisal interview example one

  Simple template/form for appraisal interviews, including guide on how to execute such discussions. The template covers responsibility fields, competence, collaboration, well-being.

 • Checklist for appraisal interview example two

  A simple check list with examples of discussion points, including responsibilities, competence, well-being, collaboration and development. The list can be used as inspiration or as a guide.

 • Alternative form for use in appraisal interview example three

  One alternative to a comprehensive form with many topics is to use a few key words as the starting point for preparing and executing an appraisal interview. In this approach, the main priority become the areas where the employee is feeling the most dissatisfied, compared to their own wishes and expectations (alternative 1), or the areas with the biggest discrepancies between the manager’s and the employee’s assessment (alternative 2). The topics included on the form must be adapted to fit the company’s priorities.

 • Whistleblowing Procedure

HSE Posters

The HSE and Staff handbooks are also available in English