Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Templates in English

Employment contracts

 • Arbeidsavtale fast stilling / Standard employment contract

  Arbeidsavtale fast stilling 

  • Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.
  • For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen).
  • Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. 

  Standard employment contract/agreement

  • This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract.
  • To complete the template, you must read the associated guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard employment contract/agreement.

 • Arbeidsavtale midlertidig stilling / Standard temporary employment contract

  Arbeidsavtale midlertidig stilling

  • Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.
  • For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen).
  • Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

  Standard temporary employment contract

  • This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract.
  • To complete the template, you must read the associated guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.

 • Arbeidsavtale daglig leder / Standard employment contract for managers/managing directors

  Arbeidsavtale daglig leder

  • Denne avtalemalen er laget for å tilfredstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.
  • For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen).
  • Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

  Standard employment contract for managers/managing directors

  • This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract.
  • To complete the template, you must read the associated guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard employment contract for managers/managing directors.

 • Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling / Standard contract/agreement for supervisory/particularly independent positions

  Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling

  • Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.
  • For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen).
  • Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

  Standard contract/agreement for supervisory/particularly independent positions

  • This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract.
  • To complete the template, you must read the associated guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance.

 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp / Framework agreement — on-call employees

  Arbeidsavtale tilkallingshjelp

  • Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.
  • For å fylle ut malen må du lese veiledningsteksten.
  • Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

  Framework agreement — on-call employees

  • This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract.
  • To complete the template, you must read the guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.

 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler / Restrictive covenants

  Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

  • Dette avtaleutkastet gjelder konkurranseklausuler.
  • Husk også å lese om konkurranseklausuler, kundeklausuler og arbeidstaker som begynner i konkurrerende virksomhet her på Arbinn.
  • Dokumentet inneholder både et utkast og en veileder.
  • Ved behov for tilpasning av dokumentet, anbefales det at du kontakter din landsforening for bistand.

  Restrictive covenants

  • This is a template for restrictive covenants.
  • To complete the template, you must read the associated guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance.

 • Employment in a staffing agency

  Staffing agencies are encouraged to contact NHO Service for contract templates.

Redundancy, downsizing and lay-off

 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel / Notice of lay-off due to work shortage

  Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet, jf. Hovedavtalen § 7-4 nr.1.

 • Protokoll fra drøftingsmøte ved permittering - Minutes from consultation meeting — lay-offs

  Se veilederen i dokumentet for å fylle ut riktig.

 • Referat fra oppfølgingsmøte/Minutes from follow-up meeting

  Denne malen kan benyttes ved oppfølging av en arbeidstaker, f.eks. ved manglende prestasjon.

 • Skriftlig advarsel/Warning

  Dette er et utkast til skriftlig advarsel. Du må selv tilpasse dokumentet etter behov. Advarsel er et effektivt verktøy om man vil understreke for den ansatte at vedkommendes adferd ikke aksepteres.

 • Innkalling til drøftelsesmøte (oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold) / Summons to consultation meeting

  Bruk denne for å kalle inn arbeidstaker til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Referat fra drøftingsmøte (opphør av arbeidsforhold) / Minutes

  Bruk denne som referat eller protokoll fra drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold / dismissal with notice

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Protokoll fra forhandlingsmøte/Minutes from negotiation meeting

  Bruk denne når arbeidsgiver og arbeidstaker står i tvist og skal forhandle etter aml. § 17-3.

 • Avskjed / summary dismissal

  Avskjed er aktuelt blant annet ved grovt brudd på arbeidsavtalen.

 • Suspensjonsbrev / suspension letter

  Dette utkastet kan brukes når arbeidsgiver vil suspendere arbeidsforholdet til arbeidstaker. Se aml. §15-13.

HSE content (Health, safety and environment)

 • Employee survey
 • Form for use in appraisal interview example one

  Simple template/form for appraisal interviews, including guide on how to execute such discussions. The template covers responsibility fields, competence, collaboration, well-being.

 • Checklist for appraisal interview example two

  A simple check list with examples of discussion points, including responsibilities, competence, well-being, collaboration and development. The list can be used as inspiration or as a guide.

 • Alternative form for use in appraisal interview example three

  One alternative to a comprehensive form with many topics is to use a few key words as the starting point for preparing and executing an appraisal interview. In this approach, the main priority become the areas where the employee is feeling the most dissatisfied, compared to their own wishes and expectations (alternative 1), or the areas with the biggest discrepancies between the manager’s and the employee’s assessment (alternative 2). The topics included on the form must be adapted to fit the company’s priorities.

 • Whistleblowing Procedure

HSE Posters

The HSE and Staff handbooks are also available in English