Innhold

Bil- og motorforsikring

Oppstilling av lastebiler

NHO Forsikring tilbyr forsikring til de fleste type kjøretøy, inkludert firmabiler, lastebiler, busser, tilhengere, motorsykler, arbeids- og anleggsmaskiner.

Forsikre dine firmabiler, lastebiler og arbeids- og anleggsmaskiner.

Lovpålagt ansvarforsikring

Bilansvarsforsikring dekker erstatningsansvar etter Bilansvarsloven og er lovpålagt for alle registrerte biler. Forsikringen dekker skade som du og din bil påfører andre personer eller andres eiendom.

Kasko og delkaskoforsikring

Det er vanlig å supplere ansvarsforsikring med en delkasko- eller kaskodekning, avhengig av blant annet kjøretøyets verdi og alder. Delkasko dekker skader ved brann, tyveri, glasskader og redning/veihjelp. Kasko dekker i tillegg leiebil og skader som oppstår på eget kjøretøy, f.eks. etter en kollisjon. I tillegg inkluderer kaskoforsikringen for person- og varebiler en totalskadegaranti og en uflaksforsikring som blant annet dekker feilfylling av drivstoff.

På person- og varebiler kan man tegne en kasko pluss dekning som dekker mekanisk og elektronisk skade iht. gjeldende vilkår, samt gir enda bedre vilkår på leiebil, totalskadegaranti, fastmontert utstyr og bagasje i bil. I motsetning til mange forsikringsselskap som opererer med både en øvre aldergrense på bilen og på kilometerstanden for å dekke mekanisk og elektronisk skade, er det kun antall kilometer kjørt som avgjør hvorvidt du vil få erstattet mekanisk og elektronisk skade dersom du har tegnet en kasko pluss dekning gjennom NHO Forsikring.

Fører og passasjerulykke som inkluderer en behandlingsforsikring er inkludert for alle person- og varebiler. I tillegg er begrenset identifikasjon standard i våre vilkår gjeldende for alle type kjøretøy. Det betyr at den sikrede vil få erstatning selv om ansvarlig bruker av kjøretøyet (den ansatte) er skyld i skaden, enten ved forsett eller grov uaktsomhet.

Maskinskade på arbeids- og anleggsmaskiner

Bedrifter med nyere arbeids- og anleggsmaskiner bør vurdere å supplere kaskodekningen med en maskinskadeforsikring. En maskinskadeforsikring dekker plutselig og uforutsett skade på arbeidsmaskin ved brudd eller brekkasje på motor, girkasse, drivverk eller styreenhet.

Bilforsikring uten bonustap

Med bilforsikring gjennom NHO Forsikring lider du ikke bonustap ved skade. Normalt ved en kaskoskade blir bonusen din nedjustert, noe som igjen fører til høyere premie. Du vil kunne bruke flere år på å opparbeide deg samme bonus som før skaden, dvs. at det økonomiske tapet kan ikke bare leses basert på den umiddelbare høyere premien du får, du vil også lide et fremtidig økonomisk tap pga. den bonusberøvende skaden. Dette er spesielt bittert i de tilfellene noen kolliderer med deg og stikker av, enten det er i fart eller mens du står parkert.

Fordeler med NHO Forsikring

Ved å samle bedriftens forsikringer i NHO Forsikring vil du få ett kontaktpunkt å forholde deg til. Din rådgiver i NHO Forsikring avdekker forsikringsbehovet til din bedrift, håndterer alle forsikringene gjennom året og ved fornyelse, og bistår i et evt. skadeoppgjør. NHO Forsikring gir deg en trygghet ved å sørge for at bedriften din er riktig forsikret og gir dere muligheten til å kunne legge all fokus på egen drift, uten å måtte bekymre dere for forsikring.

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send epost til post@nhoforsikring.no.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift

Bli medlem i NHO, og kjøp forsikring i dag!