Innhold

Personforsikringer

Artikkel

Familie

Fotograf: Istockphoto

NHO Forsikring tilbyr yrkesskadeforsikring, en av markedets beste personforsikringer og reiseforsikring.

Lovpålagt forsikringer

Alle bedrifter er lovpålagt til å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen gjelder ved skade og sykdom som  arbeidstaker påføres under arbeid, på arbeidsplassen,  i arbeidstiden. Ulykker som oppstår under reise til og fra jobb er også dekket. Yrkesskadeforsikringen omfatter alle ansatte, inkludert deltidsansatte. 

Skreddersydde forsikringer for din bedrift

Gjennom NHO Forsikring får små og mellomstore bedrifter tilgang til mange gode forsikringer, i tillegg til yrkesskadeforsikring. Det kan være lønnsomt å velge forsikringer basert på bedriftens, og de ansattes behov.

  • Reiseforsikring

Reiseforsikring omfatter tjenestereiser for ansatte, men kan utvides til også å dekke ferie- og fritidsreiser for den ansatte og dens familie. Reisevarighet dekkes med 90 dager.

  • Helseforsikring

For dine ansatte er det  betryggende hvis bedriften tilbyr helseforsikring. Helseforsikring gir garantert behandling innen 14 virkedager ved sykdom eller skade.  

  • Forsikring ved annen sykdom

De fleste sykdommer som rammer ansatte skyldes ande ting enn yrkesskade. Det kan derfor være verdifullt å utvide personalforsikringen til også å omfatte annen sykdom, som gir trygghet ved varig uførhet. 

  • Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte dersom en ansatt dør, uansett dødsårsak. Dette kan komme godt med i en allerede vanskelig situasjon.

Samle forsikringene dine i NHO Forsikring og spar penger 

Ved å samle forsikringene i NHO Forsikring, får du kun ett kontaktpunkt du skal forholde deg til. I tillegg er det også penger å spare ved å velge NHO Forsikring som leverandør. 

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send epost til post@nhoforsikring.no.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift

Bli medlem i NHO, og kjøp forsikring i dag!