Innhold

Personforsikringer

Artikkel

Mann veileder yngre mann i snekkerarbeid.

Fotograf: Istockphoto

NHO Forsikring tilbyr forsikring av yrkesskade, helse, gruppeliv og reise.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, også for deltidsansatte. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. I tillegg til det lovpålagte vil den også dekke direkte reise til og fra arbeid.

Fritidsulykke

Fritidsulykkesforsikring er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å bedre de ansattes persondekninger. Forsikringen dekker skader som følge av ulykker i fritiden. Dette til forskjell fra yrkesskadeforsikring, som dekker kun skader og sykdommer som har skjedd på arbeidet i arbeidstiden.

Annen sykdom

Annen sykdom gir den ansatte en trygghet ved varig uførhet som følge av sykdom. Majoriteten av sykdomstilfeller skyldes ikke yrkesskader, men annen sykdom. Det kan derfor være verdifullt å utvide personalforsikringen til også å omfatte annen sykdom.

Reiseforsikring

Det kan velges mellom tjenestereise for ansatte eller et fullverdig produkt som også dekker ferie- og fritidsreiser for ansattes familie. Reisevarighet dekkes med 180 dager for tjenestereiser, mens ferie/fritid dekkes i 90 dager.


Helseforsikring

Kjøper du behandlingsforsikring for dine ansatte får de garantert rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. Gjennom en av markedets beste behandlingsforsikringer kan bedriften gi de ansatte en ekstra trygghet. Vår omfattende helseforsikring garanterer behandling eller operasjon på privat sykehus innen 14 virkedager. Som regel går det raskere.

Gruppeliv

Gruppelivsforsikring gir engangsutbetaling til etterlatte dersom den ansatte dør, uansett dødsårsak. En engangsutbetaling vil være til god hjelp for de etterlatte i en vanskelig periode.
Sykelønn

Hvis dine ansatte blir syke, dekker Folketrygden sykelønn for inntil seks ganger grunnbeløpet (6G). Hvis dine ansatte har avtale om full lønn ved sykdom, må bedriften selv betale differansen mellom 6G og virkelig lønn. Sykelønnsforsikringen dekker denne differansen ved at det utbetales et avtalt dagsbeløp i sykemeldingsperioden.

Sykeavbrudd

En sykeavbruddsforsikring vil kunne dekke dine driftsutgifter hvis du skulle bli syk. Forsikringen dekker også din lønn utover hva du vil få i dagpenger fra folketrygden dersom du blir syk.

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send NHO Forsikring til 2007.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift