Innhold

Skadeforsikring

Artikkel

Sjåfør i en lastebil

Næringslivsforsikring og skadeforsikring

Det finnes mange forsikringer som kan minimere uforutsette skader for din bedrift. NHO Forsikring tilbyr næringslivsforsikring, en fleksibel forsikringspakke som kan tilpasses din bedrift. I tillegg kan du tegne driftsavbruddforsikring, transportforsikring, prosjektforsikring og næringsbyggforsikring.

Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring er en fleksibel løsning for små og mellomstore bedrifter. Forsikringen omfatter brann, tyveri, hærverk og naturskade. Forsikringen kan også utvides til å dekke tap ved driftsavbrudd, virksomhetens drift- og produksjonsansvar, og maskiner, inventar og løsøre. 

Skreddersydd forsikringspakke til din bedrift

Du kan enkelt sette sammen en egen skreddersydd forsikringspakke med de forsikringene som er relevante for din bedrift. Velg mellom følgende forsikringer: 

  • Driftsavbruddforsikring

Selv om din bedrift blir satt ut av spill i en periode, forsvinner ikke de økonomiske forpliktelsene. En driftsavbruddsforsikring kan være helt avgjørende når bedriften a etter en forsikringsskade ikke kan opprettholde driften, men ikke har råd til miste inntekt.

Om din bedrift er avhengig av dyrt maskineri, kan en forsikring være grei å ha. Hvis bedriften er avhengig av servere og datasystemer for å få jobben gjort, kan en cyberforsikring være en god tilleggsforsikring.

  • Næringsbyggforsikring

Næringsbyggforsikring dekker brann, tyveri, hærverk, vann- og naturskade. Forsikringen omfatter alt fra små bygg som verksteder, til store virksomheter som hotell, kontorer og næringsparker. En næringsbyggforsikring er spesielt viktig for bedrifter hvor inntekten er avhengig av arbeidsplassen, og det ikke er mulig å jobbe fra andre steder.

  • Transportforsikring

Hvis din bedrift tilbyr frakttjenester, og bærer risikoen for varer, er det lurt å skaffe seg en transportforsikring. Den kan også omfatte egne varer, utstyr og verktøy som fraktes i egen bil.

  • Ansvarforsikring

Ansvarsforsikringen dekker din bedrift hvis den påfører andre skade. Vår ansvarsforsikring dekker både produktansvar og bedrifstansvar, og er aktuell for alle typer næringsvirksomhet.

  • Prosjektforsikring

Prosjektforsikringen dekker prosjekter der din bedrift har risikoen for bygg, anlegg, eller montasje – en viktig forsikring for håndverkere og entreprenører.

  • Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Kriminalitetsforsikring dekker:

• Underslag
• Tyveri
• Bedrageri (herunder datakriminalitet)
• Utroskap
• Dokumentforfalskning
Kan utvides til å dekke:
• Tap påført bedriftens kunder av egne ansatte
• Tap påført bedriften av ikke-ansatt

Samle forsikringene i NHO Forsikring og spar penger

Ved å samle forsikringene dine i NHO Forsikring, får du kun ett kontaktpunkt du skal forholde deg til. I tillegg er det også penger å spare ved å velge NHO Forsikring som leverandør. 

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send epost til post@nhoforsikring.no.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift

Bli medlem i NHO, og kjøp forsikring i dag!