Innhold

Skadeforsikring

Artikkel

Maskinist på Hurtigruten foran en vegg med verktøy.

Maskinist på Hurtigruten Fotograf: Aksel Jermstad

Forsikring for næringsbygg, styreansvar, driftsavbrudd og en rekke andre forhold i din virksomhet.

Næringslivsforsikring

Med en god næringslivsforsikring sikrer du driften hvis noe uforutsett skulle skje. NHO Forsikrings næringslivsforsikring er en kombinert forsikring som passer for små og mellomstore handels-, service-, kontor- og håndverksbedrifter. Den er fleksibel og kan tilpasses din bedrift.

Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade, hærverk og naturskade. Forsikringen kan dekke tap ved driftsavbrudd og virksomhetens bedrifts- og produktansvar, samt bedriftens maskiner, inventar, løsøre og varer.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade. En alminnelig ansvarsforsikring dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på personer og ting. NHO Forsikrings ansvarsforsikring dekker både produktansvar og bedriftsansvar og er aktuell for alle typer næringsvirksomhet. NHO Forsikring tilbyr også formueansvarsforsikring, en dekning for bedrifter som tilbyr tjenester innen for eksempel: regnskap, reklame og konsulentvirksomhet.

Driftsavbrudd

Driftstaps-/avbruddsforsikringen brukes for å holde liv i din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode. De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort. Driftstapsforsikringen vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.

Næringsbygg

Forsikringen er på fullverdi og sikrer eiernes økonomiske interesser dersom bygningen skulle bli utsatt for skade. Forsikringen omfatter alt fra mindre bygninger som verksteder og butikker, til større bygninger med kontor, hotellvirksomhet, varehus og næringspark. Forsikringen dekker brann, vann, tyveri og hærverk på bygningene, samt øvrige plutselige og utforutsette skader.

Transportforsikring

Transportforsikringen dekker varer under all transport i inn- og utland der firmaet bærer risikoen eller har forsikringsplikt. Medlemsbedriften kan også tegne en transportforsikring for egne varer, utstyr og verktøy under all transport med egen bil.

Prosjektforsikring

Er du håndverker, entreprenør eller byggherre bør du ha en god prosjektforsikring. Forsikringen dekker prosjekt der du bærer risikoen for bygg, anlegg eller montasje.


Kriminalitetsforsikring

En kriminalitetsforsikring dekker bedriftens tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send NHO Forsikring til 2007.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift