Innhold

Aksjonæravtaler i familiebedrifter

 • 11. mai 2021Kl. 09:00–09:45
 • Webinaret avspilles hos Eurojuris
 • kr 690/1380 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 10. mai 2021

I et familieselskap er det særlig viktig med forutsigbarhet og trygge rammer som sikrer et godt samarbeid aksjonærene imellom, det være seg innflytelse på forvaltingen av selskapet, de økonomiske rettighetene og pliktene i selskapet, muligheten til å disponere over aksjene osv.Fordi aksjeloven har en generell utforming som er ment å favne alle aksjeselskaper, vil den ikke alene være egnet til å ivareta alle hensyn det enkelte selskapet har behov for. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller være en god ide å inngå en aksjonæravtale som regulerer det nærmere forholdet mellom aksjonærene.

I webinaret vil vi komme inn på en del sentrale elementer som bør med i en slik aksjonæravtale, og som særlig er viktig i familieselskaper. Vi vil legge vekt på en praktisk fremstilling, der vi vil gi eksempler som illustrerer betydningen av de enkelte avtaleklausulene som trekkes frem.

 • Hva er en aksjonæravtale og hvorfor bør man ha en aksjonæravtale
 • Sikre forutsigbarhet
 • Konfliktforebyggende
 • Avtale regler som avviker fra aksjelovens alminnelige regler
 • Viktige forhold
 • Regulere ønsker og forventninger for det konkrete familieselskap og den konkrete familie
 • Skreddersøm
 • Fordeling av kontroll/innflytelse, eventuelle vetorettigheter
 • Utbytte
 • Hvordan beholde selskapet i familien
 • Overdragelse av aksjer
 • Sikre minoritetsinteresser
 • Forholdet til aksjeloven og selskapets vedtekter

NHOs samarbeidspartner Eurojuris leder dette webinaret,  og advokat/partner Marianne Aanes Stenstvedt og Anne Taran leder webinaret. 


Meld deg på og du vil få tilsendt lenke til kurset før kursstart.