Innhold

Åpenhetsloven - vet du hva som kreves av din bedrift?

  • 30. nov 2022Kl. 09.00–12.30
  • kr. 1250/1700 for del 1 og kr 2.750/3650 for begge modulene
  • Påmeldingsfrist 29. november 2022
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og nå må store og mellomstore bedrifter utføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om gjennomføringen.

Dette er et hybrid-arrangement hvor man kan velge å delta i webinaret enten via PC eller fysisk i møterommet i NHO. 

Del 2 er kun for fysisk deltakelse i NHO-bygget og her inviteres du til diskusjon av konkrete problemstillinger, prioriteringer og dilemmaer. Du er velkommen til å gi innspill til problemstillinger i forkant som du ønsker blir tatt opp.

 Dette er upløyd mark for mange, og loven reiser en rekke spørsmål. Hva krever egentlig åpenhetsloven av vår bedrift? Få hjelp til å navigere når lovens krav skal omgjøres til praksis, og få svar på spørsmål som:

• Hva er aktsomhetsvurderinger?
• Hvilke menneskerettigheter er relevante?
• Hva menes med anstendige arbeidsforhold?
• Hvordan gjøres dette i praksis?
• Risikokartlegging – hvor starter vi og hvordan skal vi prioritere?
• Hvor langt ned i leverandørkjeden må vi gå?
• Hva slags tiltak er aktuelle?
• Hva er «godt nok» etter loven?

I del 1 gjennomgår Aase Gundersen åpenhetsloven og de krav som stilles til bedriftene om aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. NB! Del 1 blir streamet som et webinar slik at bedrifter med lang avstand til Oslo kan delta digitalt, men har du anledning må du gjerne komme til Næringslivets Hus på Majorstuen for å delta fysisk i første del.

Program

9.00-10.45 Hva krever åpenhetsloven? Særlig om aktsomhetsvurderinger v/Aase Gundersen
10.45-11.15 Pause med mat

11.15-12.30 Aktsomhetsvurderinger i praksis, diskusjon om prioriteringer og dilemmaer v/Aase Gundersen og Kristin Holter.

Kursholdere

Foredragsholdere er Aase Gundersen, Vedere AS og Kristin Holter, Stakeholder. Foto: Aase Gundersen

Aase Gundersen har arbeidet med området ansvarlig næringsliv, med særlig fokus på næringsliv og menneskerettigheter og implementering av de ulike internasjonale standarder som nå er inkorporert i åpenhetsloven. Hun driver nå konsulentfirmaet Vedere AS, som blant annet tilbyr bedriftstilpasset opplæring knyttet til åpenhetsloven.

Kristin Holter er grunnlegger og senior partner i Stakeholder AS, som siden 2009 har levert tjenester knyttet til bærekraftsanalyser, strategier og tiltak.

På oppdrag fra Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv hadde Aase Gundersen og Kristin Holter ansvar for å utvikle og gjennomføre et kursopplegg for norske bedrifter i aktsomhetsvurderinger på menneskerettsområdet, og begge har senere vært foredragsholder på de årlige kursene.