Innhold

Arbeidsgivers plikt til å kartlegge lønnsvilkår mellom kvinner og menn

  • 31. aug 2021Kl. 13:30–15:00
  • Webinaret avspilles i NHO
  • kr 1100/2200 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 29. august 2021

De siste endringene i Likestillings- og diskrimineringsloven innebærer blant annet at arbeidsgivere har plikt til å kartlegge og rapportere lønnsvilkår fordelt på kvinner og menn i bedrifter med mer enn 50 ansatte eller med 20-50 ansatte dersom en av arbeidslivets parter krever det.

Kartleggingen skal skje fra og med regnskapsåret 2021, med rapportering i 2022.

Arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte har plikt til å gjennomføre dette hvert annet år. Det samme gjelder arbeidsgivere med 20-50 ansatte dersom en av arbeidslivets parter krever det.

Webinaret vil gjennomgå følgende tema:
Hva er likelønn?
Hva er likt arbeid eller arbeid av lik verdi?
Hvordan går vi frem når vi skal kartlegge lønn for kvinner og menn?
Hvilke lønnselementer skal med i kartleggingen?
Hva skal presenteres internt, og hva skal presenteres i årsberetningen?
Hva er de tillitsvalgtes rolle i lønnskartleggingen?
Finnes det saklig grunn for ulik lønn selv om to personer utfører likt arbeid eller arbeid av lik verdi?


Webinaret holdes av seniorrådgiver i NHO, Mona Haug Medhus, som har deltatt i utviklingen av myndighetenes kartleggingsverktøy.