Innhold

Den vanskelige samtalen - eller den konstruktive samtalen?

  • 9. des 2021Kl. 13:00–15:00
  • kr 1350/2700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 8. desember 2021

Noen samtaler kan føles ubehagelige å gå inn i. Det kan være et problem du som leder må ta opp med en ansatt. Kanskje du må konfrontere en medarbeider med kritikkverdige forhold eller konflikter, eller at han eller hun ikke presterer godt nok..

Mange synes slike samtaler er krevende, og frykter for hvordan personer vil reagere, er redd for at følelser vil ta overhånd mv. Slike samtaler kan, hvis de blir håndtert på en god måte, frigjøre energi og bidra til problemløsning, læring og utvikling.

God kommunikasjon er nøkkelen i dette. Dårlig håndtert kan slike situasjoner utvikle seg til en mer alvorlig/ødeleggende konflikt, der arbeidsmiljø, trivsel og økonomiske resultater påvirkes negativt.

Dette webinaret skal gi innsikt i hvordan arbeidsgiver kan forberede og gjennomføre slike samtaler. Du lærer teknikker for konstruktiv dialog, verktøy for å analysere situasjonen slik at begynnende konflikter/hendelser ikke eskalerer unødvendig, strategier for samtalen, kommunikasjon og hvordan du unngå å låse samtalen.

Webinaret har hovedfokus på hvordan forberede, gjennomføre og avslutte slike samtaler. I tillegg vil vi komme innom hvordan arbeidsgiver kan ivareta sine forpliktelser i slike tilfeller.


Advokat Gro Øien og seniorrådgiver Mona Haug Medhus fra NHO leder webinaret

Når du er påmeldt så vil du få tilsendt påmeldingslenke før webinaret starter