Innhold

Arbeidstid til andre tider enn alminnelig arbeidstid

  • 2. jun 2022Kl. 13.00–14.30
  • kr. 1.250/1.700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 1. juni 2022

Noen ganger oppstår det behov for at ansatte kan jobbe mer enn normalt, eller til andre tider. Manger stiller spørsmål om hvilke regler som gjelder.

Vi gjennomgår regelverket som gjelder for arbeid til andre tider enn alminnelig dagtidsarbeid og hva som kan være viktig å være oppmerksom på i slike situasjoner.

 

Advokat Norah Rahimi fra NHOs advokattjenester leder webinaret