Innhold

Webinarer og kurs

Vis filtrering

6 resultater

Type arrangement
Områder
Fylker
6 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 18. mai - 15. september 2022,

  Hotel Scandic Sjølyst/Fornebu og virtuelt

  Selvledelse og coaching. Kurs med både fysisk og virtuelt oppmøte

  Selvledelse og coaching er et praktisk lederutviklingsprogram med vekt på kommunikasjonstrening og selvutvikling. Du vil øke din nysgjerrighet, bli en bedre lytter og lære deg å stille gode spørsmål.

 2. 25. mai 2022

  Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  Som arbeidsgiver har man ansvar for at arbeidstiden er i samsvar med gjeldende lover og avtaler. Arbeidsgiver skal sørge for at den alminnelige arbeidstiden ikke går ut over de grenser som arbeidsmiljøloven, arbeidsavtalen eller tariffavtalen oppstiller. Kan en ansatt jobbe 10 eller 12 timers dager uten at det regnes som overtid etter loven?

 3. 2. juni 2022,

  Webinaret avspilles i Næringslivets Hus

  Virksomhetsoverdragelse - hva da?

  Har arbeidstakerne rett til å beholde lønnsnivået fra forrige arbeidsgiver, eller hva med aviser, telefongodtgjørelse osv.?

 4. 2. juni 2022

  Arbeidstid til andre tider enn alminnelig arbeidstid

  Noen ganger oppstår det behov for at ansatte kan jobbe mer enn normalt, eller til andre tider. Manger stiller spørsmål om hvilke regler som gjelder.

 5. 9. juni 2022

  Webinar om rett til redusert og tilpasset arbeidstid

  Mange bedrifter opplever at arbeidstakere melder inn ønske om tilpasning av arbeidstiden, enten på midlertidig eller permanent basis. Lovverket gir åpning for flere grunnlag som gir arbeidstakere slike rettigheter

 6. 15. juni 2022

  Webinar om bonuslønn

  Vi får stadig spørsmål om bonuslønn; hvilke regler som gjelder og hva en god bonusordning bør inneholde. På webinaret kommer vi inn på både motivasjon, økonomi og juss.