Innhold

Ny sjanse for å delta i All In All Academys lederprogram i november 2022

 • 1. nov 2022til 29. nov 2022
 • Webinaret avspilles hos All In All Academy
 • kr. 12.500/16.200 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 28. oktober 2022
Du trenger ikke å delta «live» på hver samling. Alle samlinger filmes og materiale, modeller og verktøy blir gjort tilgjengelig for deltakerne på kursets nettside i etterkant av hver samling.

På hver samling har du mulighet til å stille kursholderne spørsmål relatert til pensum eller din lederhverdag.

Tid: alle kursdager fra kl 09:00 - 11:00 (24/7 på nettsiden)

MÅLSETTING:
For å komme dit du vil, må folk vite hvor det er. Hva er gode mål, hvordan beskrive, kommunisere, forankre og følge opp disse?

ENDRINGSLEDELSE:
Forutsetningen for endring er mening. Mening er nært knyttet til målsetting.

Slik leder du i endring for å skape eierskap og motivasjon hos dine medarbeidere.

KOMMUNIKASJON:
Kommunikasjon som lederverktøy og hvordan gjennomføre «den vanskelige samtalen».

Målgruppe: Kursansvarlig har selv gjennomført «lederreisen» fra nivå 1 - toppleder. Kurset etterstreber derfor å lage et innhold og gjennomføring slik at det passer for alle nivåer. Fra toppleder til deg som ønsker å bli leder.


Dette vil du motta, få svar på og mestre ved å delta:

 • Modeller og verktøy alle ledere trenger i sitt lederskap
 • Lære hva som kjennetegner lederne som vil lykkes med å skape menneskelig og økonomisk vekst i fremtiden?
 • Forstå hvorfor det er avgjørende at medarbeiderne blir best på grunn av kulturen og lære hvordan dette gjøres.
 • Dele erfaringer med andre deltakere i «breakouts».
 • Hva kjennetegner kommunikasjonen de beste lederne har som gjør at retning og mening med hvorfor vi er her er krystallklare?
 • Hva er det som gjør at de beste lederne skaper lyst og motivasjon gjennom sin feedback til sine medarbeidere?
 • Hva er det som gjør at den «vanskelige samtalen», ofte gjøres vanskeligere enn den er?
 • Hva har noen få ledere forstått om motivasjon, som gjør at de har mer motiverte medarbeidere?
 • Hva har alle ledere som lykkes med å lede i endring til felles?
 • Hva er det som gjør at noen (få) selskaper lykkes med å aktivere sitt selskaps strategi i organisasjonens daglige virke?
 • Hva er det nesten alle ledere er opptatt med, som ikke skaper noen verdi for dem selv eller organisasjonen?
 • Hva er den ene tingen alle gode ledere har til felles?
 • Hva kjennetegner selskapene som lykkes med å utvikle ledere i henhold til punktene ovenfor?


Oppstart:
1. november: Ditt lederskap og dine medarbeidere
HVEM VIL DU VÆRE SOM LEDER?
Identifisering og beskrivelse av lederfilosofi. Hva du gjør og hva du kan, vil aldri blir viktigere enn hvem du er. Hvem vil du være?

HVEM ER DET DU LEDER?
Bli kjent med de fem personlighetstypene du mest sannsynlig vil kjenne igjen fra din organisasjon og lær hvordan du best leder disse.

8. november: KulTurbygging og verdibasert ledelse
KULTURBYGGING
Hvordan bygge en KulTur hvor folk har det bedre når de går fra jobb enn da de kom?

VERDIBASERT LEDELSE
Er verdibasert «soft», teoretisk, kompromissløst eller kombinasjon av alt? Hvor nært knyttet og viktig er verdier for selskapet sin kultur?

 

15. november: Målsetting, Endringsledelse og Kommunikasjon
MÅLSETTING

For å komme dit du vil, må folk vite hvor det er. Hva er gode mål, hvordan beskrive, kommunisere, forankre og følge opp disse?

ENDRINGSLEDELSE

Forutsetningen for endring er mening. Mening er nært knyttet til målsetting.

Slik leder du i endring for å skape eierskap og motivasjon hos dine medarbeidere.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon som lederverktøy og hvordan gjennomføre «den vanskelige samtalen».

22. november: Coaching og «vanskelige», men viktige samtalen

COACHENDE FERDIGHETER
Hva er coachende lederstil; hvorfor skal du bruke det og hvordan gjør du det? Når skal du lytte, når skal du påvirke og hvordan identifiserer du dette?

DEN VANSKELIGE SAMTALEN
Hva du burde være bevisst på, hva du burde unngå og hva du burde oppnå. Verktøy og metodikk for å lykkes med dette.


29. november. Motivasjonsteori, Møtekultur og Fjernledelse

MOTIVASJON; VIRKEMIDDEL ELLER KONSEKVENS?
De fleste vet medarbeidere vet hva som demotiverer dem, men hva motiverer de du leder og hva er egentlig rett motivasjon?

MØTEKULTUR
Effektive møter. Hvordan legge opp møter og etablere møtekultur hvor både deltakerne og selskapet blir bedre av sine møter.

FJERNLEDELSE ELLER FJERN LEDER?
Hvordan lede og følge opp ansatte i en hybrid arbeidshverdag.

For å dokumentere at vi leverer det vi lover, vil kurset også ha en valgfri online sertifisering/ eksamen i etterkant. Da vil du bli sertifisert på kompetansen som behøves og forventes av ledere i årene som kommer.

 

KURSHOLDER:
Sigurd Granmark er en av Norges meste etterspurte foredragsholdere innen ledelse. Han er tidligere toppleder, og har de siste 9 årene analysert over 1000 selskaper, blant annet for å finne svarene på spørsmålene over. Sigurd har også med seg gjesteforelesere i denne ledersamlingen.