Innhold

Ny sjanse for å delta i All In All Academys lederprogram i november 2022

 • 1. nov 2022til 29. nov 2022
 • Webinaret avspilles hos All In All Academy
 • kr. 12.500/16.200 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 28. oktober 2022
Du trenger ikke å delta «live» på hver samling. Alle samlinger filmes og materiale, modeller og verktøy blir gjort tilgjengelig for deltakerne på kursets nettside i etterkant av hver samling. Det er valgfri online sertifisering/ eksamen etter siste samling.

Sigurd Granmark, All Inn Academy.

På hver samling har du mulighet til å stille kursholderne spørsmål relatert til pensum eller din lederhverdag.

Målgruppe: Kursansvarlig har selv gjennomført «lederreisen» fra nivå 1 - toppleder. Kurset etterstreber derfor å lage et innhold og gjennomføring slik at det passer for alle nivåer. Fra toppleder til deg som ønsker å bli leder.

Dette vil du motta, få svar på og mestre ved å delta:

 • Identifiser din lederfilosofi og hvem du vil være som leder
 • Superjobbing; en metode som gjør deg mye mer effektiv
 • Modeller og verktøy ledere trenger i sitt lederskap
 • Forstå hvorfor det er avgjørende at medarbeiderne blir best på grunn av kulturen og hvordan dette gjøres.
 • Dele erfaringer med andre deltakere i «breakouts».
 • Hva kjennetegner kommunikasjonen de beste lederne har som gjør at retning og mening med hvorfor vi er her er krystallklare?
 • Hvorfor motivasjon er et medarbeideransvar
 • Hvordan få de du leder til å ta mer ansvar i sin jobb?
 • Hva er det som gjør at den «vanskelige samtalen», ofte gjøres vanskeligere enn den er?
 • Hvordan kan du jobbe med din mentale lederstyrke?
 • Hva har alle ledere som lykkes med å lede i endring til felles?
 • Hva er det som gjør at noen (få) selskaper lykkes med å aktivere sitt selskaps strategi i organisasjonens daglige virke?
 • Hva er mangfold og hvordan gjør du mangfold lønnsomt?
 • Hva er den ene tingen alle gode ledere har til felles?

 

Oppstart:
1. november: Ditt lederskap og dine medarbeidere
HVEM VIL DU VÆRE SOM LEDER?
Identifisering og beskrivelse av lederfilosofi. Hva du gjør og hva du kan, vil aldri blir viktigere enn hvem du er. Hvem vil du være?

SUPERJOBBING
Hvordan dramatisk øke egen produktivitet og få tid til å gjøre det som er viktig for deg? Hvordan sikre/ lære de du leder å gjøre det samme?

8. november: KulTurbygging og verdibasert ledelse
KULTURBYGGING
Hvordan bygge en KulTur hvor folk har det bedre når de går fra jobb enn da de kom?

VERDIBASERT LEDELSE
Er verdibasert «soft», teoretisk, kompromissløst eller kombinasjon av alt? Hvor nært knyttet og viktig er verdier for selskapet sin kultur?

15. november: Mangfoldsledelse
MANGFOLD
Hva er egentlig mangfold? Hvor god er forståelsen av mangfold i næringslivet?

Hva har de fleste misforstått og hvorfor burde du vite hva substansielt mangfold er?

LØNNSOMT MANGFOLD
Hvordan jobbe med mangfold slik at det blir et konkurransefortrinn?

Hva kan du se etter når du rekrutterer, som vil endre hvordan du ser dine kandidater?

22. november: Målsetting, Endringsledelse og Kommunikasjon
MÅLSETTING
For å komme dit du vil, må folk vite hvor det er. Hva er gode mål, hvordan beskrive, kommunisere, forankre og følge opp disse?

ENDRINGSLEDELSE
Forutsetningen for endring er mening. Mening er nært knyttet til målsetting.

Slik leder du i endring for å skape eierskap og motivasjon hos dine medarbeidere.

KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon som lederverktøy og hvordan gjennomføre «den vanskelige samtalen».


29. november. Motivasjon, Møtekultur og Mental lederstyrke

MOTIVASJON;
Hvem har ansvaret for medarbeideren sin motivasjon? Hvor mye vet de du leder om egen motivasjon og hva motiverer deg som leder?

MØTEKULTUR
Effektive møter. Hvordan legge opp møter og etablere møtekultur hvor både deltakerne og selskapet blir bedre av sine møter.

MENTAL LEDERSTYRKE
Mental lederstyrke gir deg verktøyene du trenger for å ta i bruk kurset i din hverdag. Vi lærer deg fokus, avslapning og gjennomføringskraft.

For å dokumentere at vi leverer det vi lover, vil kurset også ha en valgfri online sertifisering/ eksamen i etterkant. Da vil du bli sertifisert på kompetansen som behøves og forventes av ledere i årene som kommer. Alle kursdeltagere får kursbevis.

KURSHOLDER:

Sigurd Granmark er en av Norges meste etterspurte foredragsholdere innen ledelse. Han er tidligere toppleder, og har de siste 9 årene analysert over 1000 selskaper, blant annet for å finne svarene på spørsmålene over. Sigurd har også med seg gjesteforelesere live og i opptak på denne ledersamlingen.