Innhold

Hvordan bli en god leverandør til offentlig sektor

  • 17. des 2020Kl. 09:00–12:00
  • Webinaret spilles inn i Næringslilverts Hus i Oslo
  • Kr. 1450/2900 for NHO-medlemmer/ikke medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 15. desember 2020

Skal du bli en god og foretrukken leverandør til det offentlige, må du kunne spillereglene. Reglene sikrer at innkjøpene er gjennomsiktige og forutsigbare og at den beste leverandøren vinner.

Skal du bli en god og foretrukken leverandør til det offentlige, må du kunne spillereglene:

Regelverkets anvendelsesområde

Bakgrunn for regelverket
Terskelverdier
Grunnleggende krav til anskaffelsen
Hvilket ansvar har leverandøren(e) ?

Grunnlaget og gjennomføring av konkurransen

Dialog – hva kan gjøres når og hvor anskaffelsen?
Hvilke konkurranseformer passer best og hva skal man passe på?
Konkurransegrunnlaget
Rammeavtaler
Kvalifikasjonskrav og egenerklæring
Tildelingskriterier
Kontraktsvilkår, underleverandører og oppdeling av kontrakt

Avvisning, avlysing og totalforkastelse

Forhold ved leverandøren
Forhold ved tilbudet
Etter valg av leverandør

Meddelelse og begrunnelse
Innsyn
Endringer i kontrakten og oppsigelse

Advokat Arnhild Dordi Gjønness i NHO leder webinaret