Innhold

Hvordan følge opp når arbeidstaker trår feil

  • 31. aug 2021Kl. 09:00–10:30
  • Webinaret avspilles hos NHO Rogaland
  • kr 1100/2200 for medlemmer/-ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 29. august 2021

Mange arbeidsgivere opplever at ansatte bevisst eller ubevisst opptrer på en måte som arbeidsgiver ikke kan akseptere. Dette kan være typer av uønsket adferd mot andre ansatte som mobbing, utestengelse eller seksuell trakassering. Eller ansatte som forsover seg, forlater arbeidsstedet, utfører andre gjøremål i arbeidstiden eller unnlater å gjennomføre arbeidsoppgaver.

Noen handlinger er så alvorlige at de må håndteres systematisk av arbeidsgiver. I andre tilfeller vil arbeidsgiver oppdage at egne ansatte under utførelse av sitt arbeid blir utsatt for uønsket adferd fra f.eks. kunder, leverandører eller andre forbindelser. Det kan være en ansatt som får uønsket oppmerksomhet fra en viktig forretningsforbindelse, eller en ansatt som blir utsatt for diskriminerende handlinger fra en kunde. Dette webinaret tar opp typetilfeller og forteller deg hva du kan gjøre for å håndtere situasjonen.

 

Vi ser blant annet på følgende:

  • Forskjellige tilfeller av uønsket adferd fra dine ansatte
  • Arbeidsgivers alternative handlemåter og arbeidsrettslige reaksjoner
  • Uønsket adferd fra kunder, leverandører og andre aktører

 

Advokat Ann Mari Winterhus-Fjeld fra NHO Rogaland leder webinaret.