Innhold

Hvordan kan næringslivet møte høstens korona-utfordringer?

  • 13. aug 2020Kl. 14:00–15:00

Se direkteoverføring av medlemsmøtet, eller opptak i etterkant.

#005

Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet, Nina Melsom, NHO og Cato Rusthaug, DSB deltar i medlemsmøtet 13. august.


Program

  1. Hva næringslivet kan forvente i høst som følger av koronaviruset, ved Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet.
  2. Hva NHO gjør for å møte bedriftenes utfordringer, ved Nina Melsom, direktør for arbeidsliv, NHO.
  3. Kontinuitetsplanlegging: Hva kan den enkelte bedrift gjøre for å opprettholde produksjon av varer og tjenester ved høyt personellfravær og bortfall av andre innsatsfaktorer?, ved Cato Rustad, utredningsleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ordstyrer: Christian Chramer, NHO
Mulighet for å stille spørsmål: Ja