Innhold

Hvordan oppdage og følge opp rusproblematikk hos ansatte som jobber hjemme

  • 4. mar 2021Kl. 09:00–10:30
  • Avspilles hos AKAN Kompetansesenter
  • Kr 990/1980 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 3. mars 2021

Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk Akan, setter hele arbeidslivet i stand til å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk.

Hvordan følge opp ansatte ved hjemmekontor ?  
Gjennom pandemien har Akan hatt økt pågang fra ledere og HR i norsk arbeidsliv med spørsmål om hvordan oppdage og følge opp rusproblematikk hos ansatte som jobber hjemme.

Webinaret beskriver utfordringer ved hjemmekontor over tid, tiltak for å fange opp bekymringer og anbefalinger til hvordan følge opp ansatte.

Det blir mulig å stille spørsmål.


Camilla Bakkeng fra Akan leder webinaret