Innhold

Nedbemanning steg for steg

 • 21. sep 2020til 25. sep 2020
 • 1750,- ekskl mva for NHO-medlemmer 3500,- ekskl mva for ikke-NHO-medlemmer
 • Påmeldingsfrist 18.09.2020

Loven og rettspraksis setter føringer for hvordan en nedbemanningsprosesser skal gjennomføres. Ved å gjøre deg kjent med disse i forkant av prosessen reduserer du sjansen for feilaktige beslutninger og unødvendige konflikter.

#005

Advokat Nina Tennebekk, NHO Vestland

Bli med på et grundig nettbasert kurs med advokat Nina Tennebekk, hvor vi blant annet vil gjennomgå:

 • Saklighetsvurderingen
 • Drøftelser med tillitsvalgte
 • Utvalgskrets
 • Utvalgskriterier
 • Individuelle drøftelsesmøter
 • Annet passende arbeid
 • Interesseavveining
 • Formkrav
 • Oppsigelsesfrister
 • Forhandlingsmøte

Kurset sendes 1 time daglig i perioden fra den 21. september til den 25. september fra kl. 10:00 til 11:00. Det blir anledning til å stille spørsmål. Dersom tidspunktet ikke passer for deg kan du se opptak som blir tilgjengelig fra kl. 12:00 samme dag, og i 14 dager fremover.
Kurset er særlig egnet for ledere, HR-personell, mellomleder og andre med personalansvar.
Pris: 1750,- (eksl. mva) for NHO medlemmer/ 3500,- (eksl.mva) for ikke medlemmer. Bindende påmelding.
Meld deg på og du vil få tilsendt lenke til kurset i god tid før kursstart.
Vær oppmerksom på at påmeldingslenken krever at du åpner den i nettleseren Chrome.

Vel møtt!


Les mer på Arbinn.no

Nedbemanning