Innhold

NHO Kurs: Arbeidsgivers styringsrett

  • 7. mai 2020Kl. 12:00–15:00
  • NHO Agder, Kristiansand Kjøita 6, Kristiansand S
  • NHO medlem Kr 1950 Ikke NHO-medl Kr 3900 (Priser eks mva)

Ikke sjelden oppstår spørsmål om arbeidsgiver kan bestemme noe i et arbeidsforhold. Kan arbeidsoppgaver endres, kan arbeidsstedet flyttes eller kan arbeidsmetodikken legges om?

Styringsretten er sentralt i ethvert arbeidsforhold og gir arbeidsgiver adgang til ensidig å treffe en rekke beslutninger som har direkte og indirekte får betydning for arbeidsforholdet og dermed den enkelte ansatte.  

Styringsretten er likevel underlagt en rekke viktige begrensninger gjennom lov, tariffavtaler og den individuelle arbeidsavtalen.  

Kurset gir en grundig og praktisk rettet innføring i styringsrettens rekkevidde;  
  • Hva kan arbeidsgiver beslutte i kraft av styringsretten? 
  • Hvordan skal arbeidsgiver går frem før beslutningen tas?  
 
Kursholder Arnfinn Jensen

Advokat | NHO Agder

 

 
Praktisk og betingelser
  • Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
  • Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804