Innhold

NHO Kurs: Praktisk arbeidsrett

  • 13. mar 2020Kl. 09:00–12:00
  • Campus F12, Kristiansund Fosnagaten 13 - 5. etg, Kristiansund
  • NHO medl kr 1950 Ikke NHO medl kr 3900 (Priser eks mva)

I dette kurset går vi gjennom tre tema som de fleste arbeidsgivere bør ha kjennskap til. Temaene er ledende og særlig uavhengig stilling, reisetid og konkurranseklausuler.

Ledende og særlig uavhengig stilling:

Ansatte i ledende og uavhengig stilling er i stor grad unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om hvor lenge man kan jobbe hver dag og hver uke, samt bestemmelsene om overtid. Hva skal til for at en stilling skal være ledende eller særlig uavhengig i lovens forstand? Og hvilke reaksjoner risikerer bedriften å bli møtt med i etterkant hvis arbeidsgiver feilaktig definerer en stilling som ledende eller særlig uavhengig?

Reisetid:

Skal reisetiden regnes som arbeidstid eller ikke? Dette spørsmålet oppstår jevnlig i forbindelse med at ansatte gjennomfører reiser i tilknytning til arbeidsforholdet. I tillegg har spørsmålet vært behandlet i flere rettssaker. Vi går gjennom de kravene som gjelder for at reisetiden skal være arbeidstid. Vi ser også på konsekvensene dersom reisetiden er arbeidstid.

Konkurranseklausuler:

Noen ganger ønsker arbeidsgiver å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent, eller til å drive annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør. Hva må arbeidsgiver vurdere før en konkurranseklausul blir tatt inn i en arbeidsavtale? Hva må arbeidsgiver ta hensyn til mens ansettelsesforholdet løper og før oppsigelse er gitt? Hva må arbeidsgiver tenke på ved opphør av ansettelsesforholdet? Vi ser også på kundeklausuler, det vil si avtalebestemmelser som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte eller knytte til seg tidligere arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

I kurset går vi grundig gjennom både lovgivning og rettspraksis knyttet til disse temaene, og vi belyser hvert enkelt tema gjennom praktiske eksempler.


Kursholder:

Sturla Dalhaug
Advokat | NHO Møre og Romsdal

 

Praktisk og betingelser
  • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis på forespørsel
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
  • Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804