Hopp til hovedinnhold
Logg inn

NHO Kurs: NB! Webinar om Innleie er flyttet til 19. desember 2023

  • 19. des 2023Kl. 09.00–10.30
  • kr 1.300/1.800 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 18. desember 2023

Regjeringens nye innleieregler trådte i kraft 1. april 2023 og reglene har fått virke en stund. Regelendringen medførte en betydelig innstramming i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Nye regler innebærer alltid usikkerhet og det er mange nye grensetilfeller som skal gås opp.

Regjeringen har utarbeidet en ny veileder til bestemmelsene som løser noen av spørsmålene.

Innleie er fremdeles politisk betent og det er stadig nye spørsmål som tas opp i media og som fremmes i Stortinget.

I webinaret går vi gjennom dagens rettstilstand og konsekvensene de nye reglene har for virksomheten, blant annet:

• Adgangen til innleie fra bemanningsbyrå
• Unntakene fra de nye reglene
• Innleie fra produksjonsbedrifter
• Grensen mellom innleie og entreprise
• Avtaler med tillitsvalgte om innleie
• Tillitsvalgtbegrepet
• Rett til fast ansettelse
• Hvordan kan virksomheter tilpasse seg nye regler
• Godkjenningsordning for bemanningsforetak


Advokatene Ann Mari Winterhus-Fjeld og Hanne Irene Bore i NHO Rogaland leder webinaret.