Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Ny ledersamling med All In våren 2024

  • 9. apr 2024til 7. mai 2024
  • kr 17.000/20.000 + mva
  • Påmeldingsfrist 5. april 2024

Gjesteforeleser på dette kurset er blant annet tidligere landslagspiller i håndball Anja Hammerseng Edin. I dag er hun en svært ettertraktet foredragsholder og gründer av verdens første treningssenter for mental trening. Anja presenterer forskningsbasert materiale på en enkel og praktisk måte. Du vil motta verktøy som du kan benytte umiddelbart i din hverdag for å fokusere, prestere og restituere bedre. Konsekvensen kan være at du får det bedre både på jobb og hjemme.

Foto: Anja Hammerseng Edin

Du trenger ikke å delta «live» på hver samling.
Det er mulig å gjennomføre samlingstest etter hver samling og valgfri
eksamen / sertifisering etter endt kurs.

På hver samling har du mulighet til å stille kursholderne spørsmål relatert til pensum eller din lederhverdag.

Målgruppe: Kursansvarlig har selv gjennomført «lederreisen» fra
nivå 1
- toppleder. Kurset etterstreber derfor å lage et innhold og gjennomføring slik at det passer for alle nivåer. Fra toppleder til deg som ønsker å bli leder.


Dette vil du motta, få svar på og mestre ved å delta:

Modeller og verktøy alle ledere trenger i sitt lederskap
Bli best når teamet trenger deg som mest.
Hvordan få privatlivet til å fungere godt med arbeidslivet.
Forstå hvorfor det er avgjørende at medarbeiderne blir best på
grunn av kulturen og lære hvordan dette gjøres.
Identifisere om din forretningsmodell er forankret i fortiden eller
fremtiden.
Hvordan bli 50% mer effektiv i alt du gjør.
Hva er psykologisk trygghet, hvorfor er det viktig og hvordan bygge
og sikre at ditt team har dette?
Hva er det som gjør at den «vanskelige samtalen», ofte gjøres
vanskeligere enn den er?
Hva har noen få ledere forstått om motivasjon, som gjør at de har
mer motiverte medarbeidere?
Hva har alle ledere som lykkes med å lede i endring til felles?
Hva er det som gjør at noen (få) selskaper lykkes med å aktivere sitt selskaps strategi i organisasjonens daglige virke?
Hva er det nesten alle ledere er opptatt med, som ikke skaper noen
verdi for dem selv eller organisasjonen?
Hvordan ser framtidens medarbeider ut?
Hvordan skal du rekruttere treffe enda bedre på dine ansettelser?
Hva er den ene tingen alle gode ledere har til felles?
Dele erfaringer med andre deltakere i «breakouts».

Samling 1: 9. april kl 09:00 - 11:00
DITT LEDERSKAP, DIN DRIVE OG VERDIBASERT LEDELSE

Ditt lederskap?
Identifisering og beskrivelse av lederfilosofi. Hva du gjør og hva du kan,
vil aldri blir viktigere enn hvem du er. Hvem vil du være som leder?

Drive
Hvordan lykkes uavhengig av dine omgivelser og lære andre å gjøre det samme.
Her lærer du grunnleggende motivasjonsteori for deg selv og de du leder.

Samling 2: 16. april kl 09:00 - 11:00
MÅLSETTING, KULTURBYGGING OG ENDRINGSLEDELSE

Målsetting
For å komme dit du vil, må folk vite hvor det er. Hva er gode mål, hvordan beskrive, kommunisere, forankre og følge opp disse?

Kulturbygging
Hvordan bygge en KulTur som er knyttet til målene vi skal nå og hvor folk
har det bedre når de går, enn da de kom på jobb?

Endringsledelse
Alle ledere må lede i endring. Forutsetningen for å lykkes med endring er mening. Slik leder du i endring for å skape mening og sikre utvikling.

Samling 3: 23. april kl 09:00 - 11:00
PSYKOLOGISK TRYGGHET OG «DEN VANSKELIGE MEN NØDVENDIGE SAMTALEN»

Psykologisk trygghet
«Alle» snakker om det, men det fleste vet ikke hvordan de skal lede for å
oppnå dette. Hva er forskjellen på en trygg jobb og ha det trygt på jobben?

Den vanskelige, men nødvendige samtalen
Hva du burde være bevisst på, hva du burde unngå og hva du burde oppnå.
Verktøy og metodikk for å lykkes med dette.

Samling 4: 30. april kl 09:00 - 11:00
FOKUS OG MENTAL LEDERSTYRKE (ANJA & GRO HAMMERSENG EDIN)

Fokus
Hvordan være tilstede der du er når du er der og ha fokus på det som virkelig betyr noe. Som leder må du være «på», men skal du lykkes over tid må du også lære hvordan du er «av».

Mental lederstyrke
Hva gjør at noen ledere er tryggere og mer robuste enn andre?
Hvordan kan du være på ditt beste i krevende tider og hjelpe andre og
være det samme? ?

Samling 5: 7. mai kl 09:00 - 11:00
SUPERJOBBING, REKRUTTERING OG UTFORDRER MINDSET

Superjobbing

Hvordan bli mer produktiv, skape mer med mindre ressurser, ha tid til å
lede og tid til å skape arbeidsglede.

Rekruttering
Hvem er framtidens medarbeider? Hvor mange ansatte trenger du?
Hva er det det viktigste du skal tenke på ved en rekruttering og hva skal du
alltid svare når spørsmålet om flere ansatte dukker opp?

Utfordrer Mindset
Hvordan utfordre eget tankesett, tankesettet til de du leder og egen bransje
og dine konkurrenter med det du har lært i dette lederprogrammet?

Repetisjon
«Repetition is the mother of all skills”. Repetisjon av hele pensum skal
sikre at deltagerne er klare til eksamen.

Du følger webinaret fra din egen PC. Alle samlinger filmes og materiale, modeller og verktøy blir gjort tilgjengelig for deltakerne på kursets nettside i etterkant av hver samling.

For å dokumentere at vi leverer det vi lover, vil kurset også ha en
valgfri online sertifisering/ eksamen i etterkant. Da vil du bli sertifisert på kompetansen som behøves og forventes av ledere i årene som kommer.

KURSHOLDER:
Sigurd Granmark er en av Norges meste etterspurte foredragsholdere
innen ledelse. Han er tidligere toppleder, og har de siste 9 årene analysert
over 1000 selskaper, blant annet for å finne svarene på spørsmålene over.
Sigurd har også med seg gjesteforelesere i denne ledersamlingen.