Innhold

Økonomi, teknologi og likestilt fremtid

Tidligere var flere av oss mer redd for teknologi enn vår egen økonomi. De siste måneder hendelser har snudd dette på hodet. Vi tar i bruk ny teknologi som aldri før og sjelden har vi vært mer usikre på vår økonomiske fremtid.

#005

Du møter Isabelle Ringnes, med-gründer og produktsjef i selskapet EqualityCheck.it og Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Foto: Moment Studio

På dette webinarer får du høre mer om:

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO deler sine betrakninger rundt fremtidens økonomi

I Norge har både antall permitterte og arbeidsledigheten skutt i været, og bedrifter sliter med å holde seg flytende når det globale markedet svikter. Det er høyst usikkert når økonomien kan vende tilbake til en normalsituasjon og hvordan de langsiktige skadevirkningene blir.

Regjeringen har bidratt med betydelige tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet, og de økonomiske tiltakene har så langt først og fremst vært rettet mot å begrense skadevirkningene av en delvis nedstengt økonomi. Nå er vi i en fase hvor vi må løfte blikket og se hvordan norsk økonomi skal finne veien tilbake.

Isabelle Ringnes knytter dette sammen med teknologi og et slag for like muligheter i fremtiden

Isabelle Ringnes er med-gründer og produktsjef i selskapet EqualityCheck.it som er en plattform for anonyme vurderinger om likestilling på arbeidsplassen. Målet er å bidra til at fremtiden er mer likestilt og gjennomsiktig.

Isabelle skal snakke om viktigheten av mangfold i utviklingen av teknologi, og hvordan hun som gründer jobber for å skape mer transparens og like muligheter på arbeidsplassen gjennom selskapet Equality Check. Isabelle holder jevnlig foredrag om teknologi og mangfold for næringslivsledere og politikere i Norge og internasjonalt.

Inngang for å se webinaret kommer.