Innhold

Prøvetid i ansettelsesforhold

  • 28. okt 2020Kl. 09:00–10:00
  • Webinaret avspilles hos NHO Møre og Romsdal
  • Kr 550 + mva for medlemmer Kr 1100 + mva for ikke medlemmer
  • Påmeldingsfrist 27.oktober 2020

I dette webinaret tar vi for oss gjeldende regler og praktiske råd knyttet til prøvetid.

Advokat Sturla Dalhaug, NHO Møre og Romsdal

Prøvetiden gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

Vi ser blant annet på følgende:

Vilkårene for gyldig avtale om prøvetid
Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker i prøvetiden
Når kan den avtalte prøvetiden forlenges?
Oppsigelse i prøvetiden – vilkår og saksbehandling
Rettspraksis om prøvetid

Adgangen til å si opp en arbeidstaker er også noe videre i prøvetiden enn det som gjelder ellers.

Advokat Sturla Dalhaug, NHO Møre og Romsdal leder webinaret.