Innhold

Selvledelse og coaching. Kurs med både fysisk og virtuelt oppmøte

  • 18. mai 2022til 15. sep 2022
  • Hotel Scandic Sjølyst/Fornebu og virtuelt
  • kr 35.700,-/42.000 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 16. mai 2022

Selvledelse og coaching er et praktisk lederutviklingsprogram med vekt på kommunikasjonstrening og selvutvikling. Du vil øke din nysgjerrighet, bli en bedre lytter og lære deg å stille gode spørsmål.

Hovedfasilitator for kurset er Toril Nygreen Grave, TNG Consulting

Dette er et eksklusivt kurs . Vi har satt et tak på 16 deltakere. Hovedfasilitator er Toril  N Grave. Dere vil også treffe Jenny Bergh og andre spennende ledertrenere.  Gjennom å trene, trene, trene avlærer du uheldige kommunikasjonsvaner og lærer deg kjernekompetansene i ICF-Coaching.

Kurset vil gi deg verktøy og metoder for å utvikle andre, delegere og inkludere. Du får tid og rom til å reflektere, øke din selvinnsikt og utforske dine egne verdier og signaturstyrker.  Hvem passer kurset for: 

  • Ledere som vil utvikle seg og bedriften videre uavhengig av størrelse og bransje
  • Ansatte innen HR som ønsker fasiliteringskompetanse

Fortløpende påmelding, begrenset antall plasser.


Praktisk

De fysiske kursene avholdes på Scandic Sjølyst/Fornebu. 

  • Fire moduler, hver på to dager, ansikt-til-ansikt  

Dag 1 kl. 10:00-19:15, Dag 2 kl. 08:30-18:00

  • Fem virtuelle sesjoner, hver på to timer

Totalt 70 timer undervisning. Timene er godkjent av ICF som coachspesifikk trening.

Tema, moduler og samlinger:

Virtuell 1 Etablere læringsalliansen  18. mai  2022 kl. 14:00-16:00

Introduksjon til læring hos voksne og til dette kurset.

Modul 1 Selvledelse 1.  og 2. juni  2022 

På modul 1 blir du godt kjent med de andre deltakerne, og med deg selv. Vi vil jobbe med forventningsavklaring, hvordan skape tillit, relasjonsbygging og selvledelse. Modulen vil øke din selvinnsikt, gi en større rollebevissthet og du vil forstå hvordan du kan utvikle en coachende holdning.

Virtuell 2 Dine styrker som leder - 10. juni 2022 kl. 13:00-15:00

Vi utforsker våre CliftonStrengthsfinder profiler og snakker om hvordan ta ut mer av eget potensiale

Modul 2 Kommunikasjonsferdigheter  27.  og 28. juni  2022 

På modul 2 jobber vi med å øke vår nysgjerrighet på andre mennesker og å klare å være til stede. Du vil lære sann lytting, hvordan du kan bruke nøkkelord og stillhet, og jobbe med å gjøre dine egne spørsmål mer effektive. Modulen vil øke din bevissthet om hva som motiverer deg og hvordan du lærer.

Virtuell 3 Effektiv kommunikasjon 8. august 2022 kl. 14:00-16:00

Bli bevisst på hvordan du kan ha den effekten du ønsker på andre

Modul 3 Metoder og verktøy i coaching  15.  og 16. august 2022 

På modul 3 vil du lære metoder og verktøy for å utvikle dine medarbeidere og kommunisere effektivt. Du kommer til å trene, trene, trene på coaching, utforske bruk av metaforer i din kommunikasjon og få verktøy for selvcoaching.

Virtuell 4 Integrasjon av coachingmetoder 22.august 2022 kl. 14:00-16:00

Hvordan sette sammen det vi har lært, og når bruker du hva?

Modul 4 Verdibasert coaching 5. og 6. september 2022 

På modul 4 lærer vi om verdibevisst ledelse og trener på verdibasert coaching. Du vil utforske dine egne verdier, og lære hvordan man finner frem til viktige verdier hos andre. Vi jobber med etisk refleksjon og lederes ansvar for å ivareta seg selv.

Virtuell 5 Ditt kompass 15. september 2022 kl. 14:00-16:00

Vi deler våre verdikompass med hverandre, takker hverandre for reisen og avslutter kurset.

Hovedfasilitator er Toril N. Grave. Dere vil også treffe Jenny Bergh og andre spennende ledertrenere. 

Kurset arrangeres av TNG Consulting. NHO-medlemmer får 15% avslag på kursprisen og betaler 35 700,- for hele programmet. Eventuell overnatting er ikke inkludert. Link til kurset på TNG Consulting sin hjemmeside.