Innhold

Selvledelse og coaching. Kurs med både fysisk og virtuelt oppmøte

  • 25. jan 2022til 12. mai 2022
  • Hotel Scandic Sjølyst og virtuelt
  • kr 37.500,-
  • Påmeldingsfrist 7. januar 2022

Selvledelse og coaching er et praktisk lederutviklingsprogram med vekt på kommunikasjonstrening og selvutvikling. Du vil øke din nysgjerrighet, bli en bedre lytter og lære deg å stille gode spørsmål.

Hovedfasilitator for kurset er Toril Nygreen Grave, TNG Consulting

Gjennom å trene, trene, trene avlærer du uheldige kommunikasjons-vaner og lærer deg kjernekompetansene i ICF-Coaching. Kurset vil gi deg verktøy og metoder for å utvikle andre, delegere og inkludere. Du får tid og rom til å reflektere, øke din selvinnsikt og utforske dine egne verdier og signaturstyrker.


Praktisk

De fysiske kursene avholdes på Scandic Sjølyst. 

  • 4 Moduler, hver på 2 dager, ansikt-til-ansikt  

Dag 1 kl. 10:00-19:00, Dag 2 kl. 08:30-18:00

  • 5 Virtuelle sesjoner, hver på 2 timer

Totalt 70 timer undervisning. (Timene er godkjent av ICF som coachspesifikk trening)

Tema, moduler og samlinger:

Virtuell 1 Etablere læringsalliansen 25. januar 2022 kl. 15:00-17:00

Introduksjon til læring hos voksne og til dette kurset.

Modul 1 Selvledelse 31.januar - 1.februar 2022 på Scandic Sjølyst

På modul 1 blir du godt kjent med de andre deltakerne, og med deg selv. Vi vil jobbe med forventningsavklaring, hvordan skape tillit, relasjonsbygging og selvledelse. Modulen vil øke din selvinnsikt, gi en større rollebevissthet og du vil forstå hvordan du kan utvikle en coachende holdning.

Virtuell 2 Dine styrker som leder - 16.februar 2022 kl. 15:00-17:00

Vi utforsker våre CliftonStrengthsfinder profiler og snakker om hvordan ta ut mer av eget potensiale

Modul 2 Kommunikasjonsferdigheter 9.mars - 10.mars 2022 på Scandic Sjølyst

På modul 2 jobber vi med å øke vår nysgjerrighet på andre mennesker og å klare å være til stede. Du vil lære sann lytting, hvordan du kan bruke nøkkelord og stillhet, og jobbe med å gjøre dine egne spørsmål mer effektive. Modulen vil øke din bevissthet om hva som motiverer deg og hvordan du lærer.

Virtuell 3 Effektiv kommunikasjon 21.mars 2022 kl. 15:00-17:00

Bli bevisst på hvordan du kan ha den effekten du ønsker på andre

Modul 3 Metoder og verktøy i coaching 4. april - 5. april 2022 på Scandic Sjølyst

På modul 3 vil du lære metoder og verktøy for å utvikle dine medarbeidere og kommunisere effektivt. Du kommer til å trene, trene, trene på coaching, utforske bruk av metaforer i din kommunikasjon og få verktøy for selvcoaching.

Virtuell 4 Integrasjon av coachingmetoder 20.april 2022 kl. 15:00-17:00

Hvordan sette sammen det vi har lært, og når bruker du hva?

Modul 4 Verdibasert coaching 2. mai - 03.mai 2022 på Scandic Sjølyst

På modul 4 lærer vi om verdibevisst ledelse og trener på verdibasert coaching. Du vil utforske dine egne verdier, og lære hvordan man finner frem til viktige verdier hos andre. Vi jobber med etisk refleksjon og lederes ansvar for å ivareta seg selv.

Virtuell 5 Ditt kompass 12.mai 2022 kl. 15:00-17:00

Vi deler våre verdikompass med hverandre, takker hverandre for reisen og avslutter kurset.

Dette er et eksklusivt kurs. Vi har satt tak på 30 deltakere, og alle fysiske samlinger vil ha minst 2 fasilitatorer. Hovedfasilitator er Toril N. Grave. Dere vil også treffe Jenny Bergh og andre spennende ledertrenere. Fortløpende påmelding, begrenset antall plasser.

Kurset arrangeres av TNG Consulting. NHO-medlemmer får 15% avslag på kursprisen og betaler 37 500,- for hele programmet. Eventuell overnatting er ikke inkludert. Link til kurset på TNG Consulting sin hjemmeside.

Hvem passer kurset for?

  • Ledere som vil utvikle deg og bedriften videre, uavhengig av størrelse og bransje.
  • Ansatte innen HR, som ønsker økt fasiliteringskompetanse