Innhold

Tiltak for å motvirke arbeidsmiljøkriminalitet

  • 10. feb 2023Kl. 13.00–15.00
  • Påmeldingsfrist 9. februar 2023
Heller seriøs virksomhet enn seriøse problemer! I webinaret vil vi gjennomgå de viktigste reglene mot arbeidsmiljøkriminalitet og sette fokus på seriøsitet som virksomheten må være oppmerksom på.

gavel. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vi vil også  gå igjennom:

* Allmenngjøring av tariffavtaler og tilhørende plikter om innsynsrett, påseplikt og solidaransvar
* Regler om håndheving av Lov om obligatorisk tjenestepensjon
* Godkjenningsordninger for renhold og reglene om HMS-kort
* Særlige regelsett for avtaler med offentlige innkjøpere, herunder forslag om "Norgesmodellen"
* Kravene til arbeidsavtaler"

Norah Rahimi og Joakim Augeli Karlsen fra NHOs advokattjenester leder webinaret