Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Varsling - jeg har fått inn et varsel - hva gjør jeg nå? Flyttet til 12. mars 2024

  • 12. mar 2024Kl. 10.00–12.00
  • kr. 1.600/2.100 for medlemmer/ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist 11. mars 2024

Reglene om varsling i arbeidsmiljøloven ble revidert i 2020 og i dette webinaret får du både juridiske og praktiske råd.

Temaer i dette webinaret er blant annet:

• Hva som anses som et varsel – når bør "alarmen" gå?
• Hva som er forsvarlig varsling – finnes det "uforsvarlig" varsling?
• Arbeidsgivers plikt til å undersøke og følge opp et varsel
• Hvordan skal man ivareta den som har varslet og den det varsles om
• Hvilke saksbehandlingsregler bør følges
• Forbudet mot gjengjeldelse


Advokatene Kurt Weltzien og Aleksander Rød fra NHOs Arbeidsrett leder webinaret.
Både Rød og Weltzien har prosedert en rekke saker for domstolene om varsling.


Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursdato.