Innhold

Vet du hvordan du etablerer en tariffavtale?

 • 18. mar 2021Kl. 09:00–10:00
 • Webinaret avholdes hos NHO Innlandet
 • kr 990/1980 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 17. mars 2021

Mye av fokuset i arbeidsrettslige spørsmål er tilknyttet den individuelle arbeidsretten, dvs. forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. I den kollektive arbeidsretten er arbeidstakerparten alltid en forening/organisasjon.

I webinaret vil du få kunnskap om:

 • Hva er en tariffavtale, 
 • Hva skal til for å etablere en tariffavtale
 • Hva skal til for at en fagforening er etablert og hva er konsekvensen av dette
 • Hvem skal ansees for å være tillitsvalgt 
 • Arbeidskamp (streik/lockout)
 • Fredsplikt
 • Interessetvist og rettstvist
 • Hva er Arbeidsretten og hva slags saker behandler den
 • Demonstrasjonsstreik og sympatistreik - hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig streik..

Advokat Frode Berntsen,  NHO Innlandet leder webinaret