Innhold

Virksomhetsoverdragelse - hva da?

  • 2. jun 2022Kl. 09.00–10.30
  • Webinaret avspilles i Næringslivets Hus
  • 1250/1700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 1. juni 2022

Har arbeidstakerne rett til å beholde lønnsnivået fra forrige arbeidsgiver, eller hva med aviser, telefongodtgjørelse osv.?

Virksomhetsoverdragelse – hva gjelder da?"

Har ny arbeidsgiver rett til å endre dette – og hvordan skal man i så fall gå frem? Og tariffavtalen – følger den med over til ny arbeidsgiver? For ikke å snakke om pensjon!

Rettsreglene som regulerer virkningene av en virksomhetsoverdragelse står i arbeidsmiljøloven kapittel 16. I dette kurset skal vi ta et dypdykk i virkningene av en virksomhetsoverdragelse. Hva er de "individuelle rettigheter" som går over til ny arbeidsgiver – og hvor lenge må ny arbeidsgiver respektere disse? Hvordan gjøres erververs tariffavtalen gjeldende for de overførte arbeidstakerne – og hvor lenge gjelder gamle vilkår?

Og pensjon – har de overførte arbeidstakerne krav på AFP eller videre opptjening av pensjon i gammel ordning? Kurset tar sikte på en grundig og praktisk innføring i disse spørsmålene. Foredragsholderen var for øvrig prosessfull for ISS i høyesterettssaken HR-2020-1339-A i juni 2020.

Avokat (H)/phd  Kurt Weltzien  fra Næringslivets Hovedorganisasjon leder webinaret.

Du vil få tilsendt lenke til kurset før kursstart.