Innhold

Webinar i 4 moduler om innleie, ansettelser, prøvetid og tilpasset arbeidstid

 • 6. sep 2021til 10. sep 2021
 • Webinarene avspilles hos NHO
 • kr 3290/6580 for medlemmer/ikke medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 3. september 2021 kl 15:00

Mange bedrifter opplever at behov for arbeidskraft svinger i takt med sesonger, sykefravær og arbeidstopper. Kan behovet møtes med bruk av midlertidig ansatte, innleie eller ved å kjøpe tjenester? Hva med ansettelser, prøvetid, fortrinnsrett, redusert og tilpasset arbeidstid? Det er viktig å ha kontroll på ulike måter å bemanne på, og at arbeidsgiver følger de reglene som gjelder. Webinarserien tilbys som 1 enhet hvor deltakerne betaler og følger alle 4 moduler

1. modul: 6. september kl 09:00 - 10:30

Innleie og kjøp av arbeidskraft ved varierende behov for bemanning:

 • Reglene for midlertidige ansettelser og viser mal for slik arbeidsavtale
 • Reglene for innleie av arbeidstaker fra bemanningsbedrift med godkjenning
 • Reglene for innleie fra produksjonsbedrift
 • Kjøp av tjenester, og hva du må være oppmerksom på for å ikke komme i uventet ansvar

Grensen mellom kjøp av tjenester og innleie og krav om fast ansettelse
Kursleder: Advokat Helene Marie Naper, NHO Vestfold og Telemark


2. modul: 7. september kl 09:00 - 10:30

Ansettelser, fortrinnsrett og annet:

 • Utlysning av stilling
 • Innhenting av opplysninger om søkere
 • Begrensninger i retten til å ansette?
 • Fortrinnsrett
 • Formkrav til ansettelsen

Kursleder: Advokat Morten Gøsta Jansson, NHO Viken Oslo

3. modul: 9. september kl 09:00 - 10:30

Prøvetid med gjeldende regler og praktiske råd.
Prøvetiden gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet:

 • Vilkårene for gyldig avtale om prøvetid
 • Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker i prøvetiden
 • Når kan den avtalte prøvetiden forlenges?
 • Oppsigelse i prøvetiden – vilkår og saksbehandling
 • Rettspraksis om prøvetid

Kursleder: Advokat Sigurd Eide Kinge, NHO Arktis

4. modul: 10. september kl 09:00 - 10:30

Redusert og tilpasset arbeidstid
Mange opplever at arbeidstakere melder inn ønske om tilpasning av arbeidstid, enten på midlertidig eller permanent basis. Lovverket gir åpning for flere grunnlag som gir arbeidstakere slike rettigheter. Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å avvise dette, jf. at slike ordninger ikke skal innebære «vesentlige ulemper» for arbeidsgiver:

 • Grunnlagene i arbeidsmiljøloven som gir rett til redusert arbeidstid.
 • Hva kreves for at arbeidsgiver kan avslå en slik søknad, hva anses som «vesentlig ulempe» for virksomheten?
 • Arbeidsgivers saksbehandling av denne type saker.
 • Tvistebehandling.
 • Behovet bortfaller – hvilke rettigheter/plikter har partene. Fortrinnsrett.

Kursleder: Advokat Frode Berntsen, NHO Innlandet