Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Webinar om grunnleggende kollektiv arbeidsrett

 • 1. nov 2023Kl. 10.00–11.30
 • kr 1.300/1.800 for medlemmer/ikke-medlemmer
 • Påmeldingsfrist 31. oktober 2023

I den kollektive arbeidsretten er arbeidstakerparten alltid en forening/organisasjon.

Advokat Frode Berntsen, NHO Innlandet.

Mye av fokuset i arbeidsrettslige spørsmål er tilknyttet den individuelle arbeidsretten, det vil si forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver

I webinaret går vi igjennom:

 • Hva er en tariffavtale,
 • Hva skal til for å etablere en tariffavtale
 • Hva skal til for at en fagforening er etablert og hva er konsekvensen av dette
 • Hvem skal ansees for å være tillitsvalgt
 • Arbeidskamp (streik/lockout)
 • Fredsplikt
 • Interessetvist og rettstvist
 • Hva er Arbeidsretten og hva slags saker behandler den
 • Demonstrasjonsstreik og sympatistreik og hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig streik.


  Advokat Frode Berntsen, NHO Innlandet leder webinaret