Innhold

Webinar om styrets ansvar i urolige tider

  • 9. mar 2023Kl. 13.00–15.00
  • 1500/2000 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 8. mars 2023
I disse urolige tider er det særlig viktig med et fungerende styre som både kjenner sine oppgaver og er seg sitt ansvar bevisst.

Hans Erdvik, Tofte advokatfirma.

I disse urolige tider er det særlig viktig med et fungerende styre som både kjenner sine oppgaver og er seg sitt ansvar bevisst.

Webinaret fokuserer på at styret har et tydelig ansvar for at bedriften drives i samsvar med lover og regler, særlig dersom ledelsen ser at økonomien svikter, leveranser uteblir eller kundene ikke gjør opp for seg .

Det vil bli gjennomgått hvilke handleplikter styret har dersom egenkapitalen og/eller likviditeten blir uforsvarlig lav og hva styret konkret må gjøre.

Det vil også bli fokus på hvordan styret må balansere de ulike interessene fra forskjellig hold; både hensynet til aksjeeierne, kreditorene (typisk det offentlige, banker og leverandører) og de ansatte.

Det vil bli gitt praktiske eksempler fra konkrete saker som viser hvilke krav som stilles til det enkelte styremedlem.

Advokat og partner Hans Erdvik i Advokatfirma Tofte i Kristiansand leder webnaret. Erdvik er i dag styreleder både i Tofte og i Sparskillingsbanken, og han har i en årrekke vært rådgiver for ledelsen/styrer i både små, mellomstore og store virksomheter.

Målgruppen er NHOs små og mellomstore bedrifter.