Innhold

NHO Kurs: Nedbemanning

Artikkel

Loven setter klare føringer for hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

Dette kurset gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov. Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanning ved din bedrift på en korrekt måte, slik at du minimerer risikoen for etterfølgende, ressurskrevende konflikter med de ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Dette går vi gjennom på kurset:
 • Nedbemanning - skritt for skritt
 • Forankring i styret eller annet rett organ
 • Drøftelser med de tillitsvalgte
 • Spesialregler for masseoppsigelser og større virksomheter
 • Beslutning om nedbemanning
 • Informasjon til de ansatte
 • Individuelle drøftingsmøter
 • Oppsigelser
 • Etter oppsigelsen
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Nedbemanning

 1. 19. mai 2020,

  Scandic Ringsaker, Hamar

  NHO Kurs: Nedbemanning

  Loven setter klare føringer til arbeidsgiver om hvordan en nedbemanningsprosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer du sjansen for feilaktig beslutninger og opprivende konflikter.