Innhold

NHO Kurs: Sykefravær – hva er arbeidsgivers handlingsrom?

Artikkel

Ansatte kan ha fravær fra jobben over kort eller lenger tid på grunn av sykdom. Fraværet kan ha gode grunner, men det skjer også at arbeidsgiver opplever fravær som ikke har akseptable forklaringer. Må arbeidsgiver alltid godta en sykemelding?

Kurset gir deg oversikt over hvilke juridiske forhold som gjelder ved sykefravær. Kurset gir en gjennomgang av klassiske problemstillinger som oppstår i tilknytning til ansattes sykefravær og hvordan arbeidsgiver bør gå frem for å håndtere sykefravær på en best mulig måte.

Problemstillinger som særlig blir gjennomgått på kurset

 • Sykdom som fraværsgrunn - grensen for legitimt sykefravær
 • Varsling og dokumentasjon
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt 
 • Hvordan bestride sykemelding ved mistanke om ulovlig fravær?
 • Oppfølging- og tilrettelegging ved sykefravær.
 • Oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker.
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Sykefravær – hva er arbeidsgivers handlingsrom?

 1. 11. mai 2020,

  NHO - Næringslivets Hus, Oslo

  NHO Kurs: Sykefravær fra A til Å

  Et heldagskurs som gir deg god oversikt over regelverket om sykefravær. Her får du ny kunnskap eller oppfriskning som kan gi trygghet og effektivitet i ditt arbeid med sykefravær i din bedrift.