Innhold

NHO Kurs: Systematisk lønnsfastsettelse

Artikkel

Lønn er viktig. Bedriften investerer store summer i sine medarbeidere, og for medarbeiderne er lønn den viktigste faktoren i egen økonomi. I tillegg oppfattes lønn som et symbol for verdsettelse, der medarbeidere sammenligner egen lønn med andre, både i og utenfor bedriften.

En kjent lønnspolitikk og en systematisk lønnsfastsettelse er det beste verktøyet for å skape ro rundt disse spørsmålene.

Kurset har fire hovedtema:

Lønnspolitikk
  • Hva ønsker bedriften å oppnå med lønn?
Stillingsvurdering
  • Hva er sammenlignbart arbeid? 
  • Hvilke stillinger er det fornuftig å sammenligne når det gjelder lønn?
Prestasjonsvurdering eller andre kriterier for hvordan fast lønn skal utvikle seg for den enkelte medarbeider.
  • Når er kollektiv lønnsfastsettelse fornuftig?
  • Hva er gode kriterier for å "måle" prestasjoner?
Bonus/Bevegelig lønn
  • Når skaper bonus eller lignende ordninger bedre resultater?
  • Hvordan kan vi sikre oss mot uønskede resultater?

Arbeidsformen i kurset baseres på teori og eksempler samt mye dialog med deltakerne.

Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Systematisk lønnsfastsettelse