Innhold

NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

Artikkel

Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter?En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.

Bedriften og de tillitsvalgte opptrer imidlertid også som samarbeidspartnere som har felles mål i en sunn økonomi, trygge arbeidsplasser, godt og utviklende arbeidsmiljø.
God kunnskap om reglene og trygghet i rollen er avgjørende.

Gjennom å forstå og praktisere Hovedavtalens innhold, både reglene og formålene og målsettingene vil man bli trygg i rollen som forhandler og som leder av medarbeiderdrevet innovasjon.


Dette går vi gjennom på kurset
 • Tariffrettslige begreper
 • Roller og opptreden. Rettigheter og plikter
 • Samarbeide for å utvikle bedriften. Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Informasjon samarbeid og medbestemmelse
 • Bedriftens egne avtaler "protokoller" – særavtaler og styringsrett
 • Behandling av tvister – uenighetsprotokoller
 • Å unngå tvister – å jobbe sammen om forbedring og økt lønnsomhet
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

 1. 8. november 2019,

  NHO-Næringslivets Hus, Oslo

  NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

  Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter? En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.