Innhold

NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften

Artikkel

Er bedriften og de tillitsvalgte kun motparter? En tariffbundet bedrift har et stort sett av spilleregler å forholde seg til. Det er viktig å kjenne til grunnleggende regler om rett og plikt i forholdet mellom partene.

Bedriften og de tillitsvalgte opptrer imidlertid også som samarbeidspartnere som har felles mål i en sunn økonomi, trygge arbeidsplasser, godt og utviklende arbeidsmiljø.
God kunnskap om reglene og trygghet i rollen er avgjørende.

Gjennom å forstå og praktisere Hovedavtalens innhold, både reglene og formålene og målsettingene vil man bli trygg i rollen som forhandler og som leder av medarbeiderdrevet innovasjon.


Dette går vi gjennom på kurset
  • Tariffrettslige begreper
  • Roller og opptreden. Rettigheter og plikter
  • Samarbeide for å utvikle bedriften. Medarbeiderdrevet innovasjon
  • Informasjon samarbeid og medbestemmelse
  • Bedriftens egne avtaler "protokoller" – særavtaler og styringsrett
  • Behandling av tvister – uenighetsprotokoller
  • Å unngå tvister – å jobbe sammen om forbedring og økt lønnsomhet
Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: Tariffkunnskap for bedriften