Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvilke produkter inngår i NHO Pensjon?

Eldre par på benk

Fotograf: iStockPhoto.

Innskuddspensjon og tilhørende forsikring for innskuddsfritak er hovedproduktene i NHO Pensjon. Bedriften står fritt til å velge hvordan innskuddspensjonsordningen utformes.

I tillegg til alderspensjon, kan bedriften velge å tegne uførepensjon og etterlattepensjon med gode betingelser gjennom NHO Pensjon. Det kan også kobles til egne pensjonsavtaler for ledere og andre spesialløsninger. 

Videre anbefaler vi at bedriften tegner andre person- og skadeforsikringer gjennom NHO Forsikring