Innhold

Ressurs Tromsø: – Rart å ikke bruke NHO-fordelene

NHO Pensjon: Etter å ha satt pensjonsavtalen ut på anbud, ble det tydelig at NHO Pensjon var den beste løsningen for Ressurs Tromsø.

Bedriften det er snakk om er et av Nord-Norges største miljøer innen arbeid og inkludering, med 80 ansatte og en årlig omsetning på rundt 75 millioner kroner.

For alle utenforstående kan det imidlertid være litt vrient å få grep om selskapsstrukturen.

– Vi har flere interne selskaper i tillegg til kjernevirksomheten. Men vårt samfunnsoppdrag ligger i bunn. I vår kjernevirksomhet jobber vi med blant annet kompetanseheving, karriereveiledning og integrering – med et felles mål om å få folk ut i jobb, sier administrerende direktør Andreas Østenrød.

Da han tok over sjefsstolen for fem år siden, ble det tydelig at bedriften hadde behov for å tilpasse seg nye rammebetingelser som har krevd flere store endringer.

– Det var utfordrende å ha mange enheter som skulle fungere både sammen og hver for seg, så vi har jobbet på spreng for å utvikle Ressurs til å bli en felles enhet – et stort lag med stø kurs.

– Rart å ikke benytte seg av NHO-fordelene

Til tross for at Østenrød hadde nok av ting å henge fingrene i da han tok over roret, fikk bedriftens pensjonsordning høyeste prioritet.

– Da vi skulle snu alle steinene i selskapet, var pensjonsordningen en av de tingene jeg ville sjekke først. Vi hadde allerede pensjonsavtale i Storebrand da jeg begynte, men den gikk via en forsikringsmegler. Jeg var veldig klar på at jeg ønsket meg direktekontakt med pensjonsleverandøren, forteller Østenrød.

Les mer om Ressurs Tromsø på Storebrand
Les mer om NHO Pensjon