Innhold

Arbeidsavtale/ ansettelsesavtale

Avtale mellom en arbeidsgiver og en enkelt arbeidstaker om at arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot å få lønn. Regler om arbeidsavtalens form og innhold fremgår av Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6, 14-8 og 18-6(1).