Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Dispensasjon kan kun innvilges dersom fagforeningen og landsforeningen/NHO er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte er ikke bindende for hovedorganisasjonene.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Det er kun bedrifter der ansatte er tatt ut i streik som kan søke om dispensasjon. Ved fare for at streik i egen bedrift vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan bedriften søke om dispensasjon fra streiken. Andre selskaper som rammes grunnet streik i annen bedrift, kan ikke søke om dispensasjon fra streiken. Slike forhold må eventuelt beskrives i søknaden fra den bedriften der ansatte streiker.

Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer
  • Hvilken landsforening bedriften er medlem i
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse
  • Hvordan streiken fører til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet)

Dispensasjonssøknader sendes til dispensasjon@nho.no. Du finner en mal nederst på denne siden. 

Følg for øvrig med på NHOs nettsider for oppdateringer i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Ta kontakt med bedriftens landsforening for nærmere veiledning.

Oversikt over NHOs landsforeninger

  • Mal for søknad om dispensasjon fra streik

    Dette skjemaet kan brukes ved søknad om dispensasjon fra streik.