Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Dispensasjon kan kun innvilges dersom fagforeningen og landsforeningen/NHO er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte er ikke bindende for hovedorganisasjonene.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranseforhold mellom bedriftene.

Det er kun bedrifter der ansatte er tatt ut i streik som kan søke om dispensasjon. Ved fare for at streik i egen bedrift vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan bedriften søke om dispensasjon fra streiken. Andre selskaper som rammes grunnet streik i annen bedrift, kan ikke søke om dispensasjon fra streiken. Slike forhold må eventuelt beskrives i søknaden fra den bedriften der ansatte streiker.

Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer
  • Hvilken landsforening bedriften er medlem i
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse
  • Hvordan streiken fører til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet)


Søknadsskjema for dispensasjonssøknader finnes her. Skjemaet kan brukes for de fleste av NHOs tariffavtaler. Hvis du er bundet av en tariffavtale med Norsk Industri, Offshore Norge eller Finans Norge, skal du ikke bruke skjemaet over; du sender i stedet søknaden til din landsforening. Kontakt din landsforening for mer informasjon om hvordan man søker om dispensasjon fra streik. 

Følg for øvrig med på NHOs nettsider for oppdateringer i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Ta kontakt med bedriftens landsforening for nærmere veiledning.

Oversikt over NHOs landsforeninger