Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Politisk demonstrasjonsstreik

Oversiktsbilde fra et tomt verksted. Foto.

Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

Det er akseptert at fagforeninger kan oppfordre til politiske demonstrasjonsaksjoner/streiker, og at arbeidstakerne kan delta i slike aksjoner uten at dette vil være i strid med fredsplikten.

Formålet med en slik streik/ politisk markering må være å gi utrykk for en politisk oppfatning, og ikke ha som formål å ramme egen arbeidsgiver. En forutsetning for at en slik "streik" ikke rammes av fredsplikten er at den ikke innebærer noen former for press mot arbeidsgiveren for å få endret egne lønns- og arbeidsvilkår.

Streiken må videre være kortfattet, en til to timer vil normalt være nok. Politiske demonstrasjonsaksjoner skal forhåndsvarsles. Varselet bør gis så tidlig som mulig, angi tidspunktet for aksjonen, dens bakgrunn og forventet varighet. LO og NHO er videre enige om at aksjonen ikke skal gå utover virksomhetens ordinære drift i større grad enn nødvendig.