Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Virksomhetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse krever at tre vilkår må være oppfylt. Her får du svar på hvilke, en veileder for arbeidsgivere om ansattes rettigheter i denne sammenheng og maler.

Ofte stilt spørsmål: Hva er en virksomhetsoverdragelse?

En virksomhetsoverdragelse krever at tre vilkår må være oppfylt:

 • Det må dreie seg om en overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver
 • Det må skje en overføring av en selvstendig enhet
 • Den overførte enheten må beholde sin identitet etter overføringen

Det er viktig å være oppmerksom på at det noen ganger kan være diskutabelt hvorvidt den aktuelle overføringen faktisk er en "virksomhetsoverdragelse" i lovens forstand. Virksomhetsoverdragelser kan dessuten medføre komplekse arbeidsrettslige problemstillinger. 

Les mer om virksomhetsoverdragelser i vår veileder

Noen handlinger er typiske overdragelser

 • Innmatssalg (salg av eiendeler og evt gjeld, i motsetning til salg av aksjer)
 • Fusjon/fisjon
 • Outsourcing
 • Overtakelse av kontrakt etter vunnet anbud [eller skifte av leverandør]                                            

Noen handlinger er ikke virksomhetsoverdragelse

 • Kjøp og salg av aksjer
 • Kjøp og salg av selskapsandeler
 • Konkurs

Maler til bruk ved virksomhetsoverdragelser

Dokumenter på norsk og engelsk:

 • Innkalling til drøftelsesmøte med tillitsvalgte - virksomhetsoverdragelse

  Mal til bruk ved innkalling til drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse.

 • Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse

  Mal for protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse. Norsk og engelsk versjon.

 • Brev til virksomhetsoverdratte ansatte

  Mal for brev til virksomhetsoverdratte ansatte. Norsk og engelsk versjon.

 • Erklæring om tariffubundethet ved virksomhetsoverdragelse

  I henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) kan ny arbeidsgiver erklære seg ubundet av de tariffavtaler som tidligere arbeidsgiver er bundet av, såfremt det gis en skriftlig meddelelse om dette til fagforeningen innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. Her finnes mal til bruk i slike tilfeller. Norsk og engelsk versjon.

Melding til Fellesordningen

For de fleste er en slik prosess noe fremmed og ukjent. Les mer om hvordan en slik prosess gjennomføres i denne veilederen.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions