Innhold

Brev til virksomhetsoverdratte ansatte

Mal for brev til virksomhetsoverdratte ansatte. Norsk og engelsk versjon.