Innhold

Innkalling til drøftelsesmøte med tillitsvalgte - virksomhetsoverdragelse

Mal til bruk ved innkalling til drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse.