Innhold

Erklæring om tariffubundethet ved virksomhetsoverdragelse

I henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 (2) kan ny arbeidsgiver erklære seg ubundet av de tariffavtaler som tidligere arbeidsgiver er bundet av, såfremt det gis en skriftlig meddelelse om dette til fagforeningen innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. Her finnes mal til bruk i slike tilfeller. Norsk og engelsk versjon.