Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tilsynene kan vurdere om innleien er lovlig

Den 1. juli 2020 fikk Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Dette innebar også at tilsynsmyndighetene fikk kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene.

Lovligheten av innleie

Innleie er lovlig som et alternativ til direkte midlertidig ansettelse (mest praktisk for arbeid av midlertidig karakter og vikariater). I tillegg kan tariffbundne bedrifter inngå avtale med tillitsvalgte om innleie av arbeidstakere også i tilfeller hvor behovet ikke er midlertidig. Les mer om når man kan benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov.

Frem til 1. juli 2020 var det den innleide selv som eventuelt måtte forfølge hvorvidt det var lovlig å leie inn vedkommende eller ikke overfor arbeidsgiver/domstolen. Fra 1. juli fikk tilsynsmyndighetene selv kompetanse til å gå inn i vurderingen og benytte sine håndhevelsesmekanismer.

Les mer om lovendringen som innebærer at Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet kan føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"