Innhold

Innhold

 1. Dette er likebehandlingsprinsippet
 2. 1. Hva er riktig lønnsnivå?
 3. 2. Hva omfattes av lønnsbegrepet?
 4. 3. Hvilke vilkår omfattes av likebehandlingsprinsippet?
 5. 4. Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?
 6. 5. Hva med andre ytelser?
 7. 6. Hva med kost og losji?
 8. 7. Hva omfattes av "utgiftsdekning"?
 9. 8. Minstelønn og utenbystillegg
 10. 9. Hva betyr likebehandling med hensyn til arbeidstid og pauser/hvileperioder?
 11. 10. Hva med ferietid, feriepenger og helligdager?
 12. 11. Hva betyr "goder og tjenester"?

Dette er likebehandlingsprinsippet

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.

Kravet om likebehandling fremgår av arbeidsmiljøloven § 14- 12 a. Når man skal vurdere hvilke vilkår den innleide arbeidskraften ville hatt som direkte ansatt, vil det i mange tilfeller da være naturlig å ta utgangspunkt i hva vedkommende ville fått ved en direkte midlertidig ansettelse i bedriften.

I denne veilederen vil vi gjennomgå viktige spørsmål og svar i tilknytning til likebehandlingskravet.

 • Hva omfattes av lønnsbegrepet?
 • Hvilke vilkår omfattes av likebehandlingsprinsippet?
 • Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?
 • Hva med andre ytelser?
 • Hva med kost og losji?
 • Hva omfattes av "utgiftsdekning"?
 • Minstelønn og utenbystillegg
 • Hva betyr likebehandling med hensyn til arbeidstid og pauser/hvileperioder?
 • Hva med ferietid, feriepenger og helligdager?
 • Hva med "goder og tjenester"?

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"